pexels-photo-1415558

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta ehdottaa hallituksen esitystä 78/2019 muutettavaksi. Hallituksen esityksessä on kyse tulotietojärjestelmästä annetun lain, verotusmenettelystä annettua lain ja tuloverolain muuttamisesta.  

Esityksellä ehdotetaan korjattavaksi epäkohta, jonka mukaan esimerkiksi erilaiset seurat ja kansalaisjärjestöt olisivat joutuneet ilmoittamaan pienistäkin kilpailupalkinnoista verottajalle. Tämä on aiheuttanut paljon kritiikkiä muun muassa hallinnollisen työn kasvamisen vuoksi.

Tämän lisäksi valiokunta paransi esitystä palkinnon saajan osalta siten, että arvoltaan vähäisten kilpailupalkintojen veronalaisuus poistetaan. Näin ollen kilpailuista saadut, enintään 100 euron arvoiset raha- ja tavarapalkinnot ovat saajalleen verovapaata tuloa, kun se ei ole ennakkoperintälaissa tarkoitettua palkkaa, työ- tai käyttökorvausta. 

”Kansalaisjärjestöt, muun muassa urheiluseurat, ovat toivoneet ja odottaneet tämän epäkohdan korjaamista. On tärkeää, että se nyt toteutuu. Lisäksi on myönteistä, että valtiovarainvaliokunta ja sen verojaosto helpottivat tämän lakimuutoksen yhteydessä myös kansalaisten asemaa. Nyt ihmisten ei tarvitse ilmoittaa alle 100 euron kilpailupalkintoja, vaan niistä tehdään verovapaita”, kertoo valtiovarainvaliokunnan verojaoston puheenjohtaja Pia Viitanen (sd.)

Tuloa voitaisiin pitää verovapaana, jos verovuonna saatujen kilpailupalkintojen arvo on yhteensä enintään 100 euroa. Säännös tarkoittaisi käytännössä sitä, että kilpailupalkintojen arvon ylittäessä verovuonna 100 euroa, palkinto olisi kokonaisuudessaan saajalleen veronalaista tuloa. Näin esimerkiksi 500 euron arvoinen kilpailupalkinto olisi saajalleen verotettavaa tuloa koko määrästä eikä vain 100 euron ylittävältä osalta.

Hallituksen esityksessä tulotietojärjestelmästä annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi myös siten, että tulorekisteriin talletettavien tietojen antamiselle säädettyjä määräaikoja pidennettäisiin luontoisetujen, palkkaennakoiden, verovapaiden kustannusten korvausten ja rekisteröidyn yhdistyksen maksamien enintään 200 euron määräisten kertasuoritusten osalta.

Myöhästymismaksun määräämiselle säädettyä siirtymäaikaa pidennettäisiin vuodella siten, että myöhästymismaksua määrättäisiin pääsääntöisesti vasta 2021 alusta alkaen.

Valiokunnan asiantuntijakuulemisissa esitystä on kannatettu laajasti.  Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2020 alusta.