pencil-and-paper

Korkein oikeus (KKO) on hylännyt kahden yleishyödyllisen yhdistyksen valituksen, joka koski pääkaupunkiseudulla asuneen iäkkään naisen tekemää testamenttia.

Asiassa oli kysymys naisen vuonna 1980 sisarensa hyväksi tekemästä yleistestamentista. Testamenttiin oli sisältynyt määräys, jonka mukaan omaisuuden tuli mennä yhdistyksille, jos sisar kuolee ennen häntä. Sittemmin nainen unohti laatimansa testamentin. Vuonna 2004 hän laati sisarensa kanssa uuden keskinäisen yleistestamentin. Siinä ei ollut määräyksiä muista testamentin saajista tai vuonna 1980 tehdyn testamentin voimassaolosta.

Sisar kuoli ensin. Testamentin tehneen naisen kuoltua yhdistykset vaativat vahvistettavaksi, että niiden hyväksi vuonna 1980 tehdyssä testamentissa annettu määräys on edelleen voimassa. KKO hylkäsi vaatimuksen. KKO:n mukaan naisen tahto ilmeni vuonna 2004 tehdystä, hänen koko omaisuuttaan koskevasta yleistestamentista. Testamentissa ei ollut mainintaa yhdistyksistä. Aikaisempi testamentti oli siten tullut peruutetuksi uudella testamentilla. Hovioikeus oli aiemmin päätynyt samaan lopputulokseen. Käräjäoikeus oli sen sijaan hyväksynyt yhdistysten vaatimuksen.

KKO äänesti ratkaisusta. Yksi kokoonpanon viidestä jäsenestä hyväksyi yhdistysten vaatimuksen.

Ks. ratkaisu (KKO:2019:27) KKO:n sivuilla