VdZumYxf_400x400

Asianajajaliiton puheenjohtaja Jarkko Ruohola

Suomen Asianajajaliitto tuomitsee voimakkaasti seksuaalisen häirinnän ja haluaa kitkeä sen toimialaltaan. Liitto kerää parhaillaan kyselyllä tietoa ilmiön laajuudesta.

– On hienoa, että seksuaalinen häirintä on noussut kansainväliseen keskusteluun. Asianajajaliitossa haluamme tarttua ilmiön torjuntaan ja toivomme muita ammattikuntia mukaan tähän työhön, toteaa Asianajajaliiton puheenjohtaja Jarkko Ruohola.

– Seksuaalinen ahdistelu on rikos. Työpaikoilla tapahtuva seksuaalinen häirintä on myös vastoin tasa-arvolakia. Toisaalta etenkin näin asianajajana on todettava, että ilmiön torjunnan kannalta olennaista ei ole vain lainsäädäntö. Ilmiö on lainsäädäntöä monisyisempi. Kaikkein ratkaisevinta on kaikenlaisen häirinnän paljastava ja torjuva asenneilmapiiri. Meidän on kannustettava tuomaan häirintä esille ja samalla voimakkaasti tuomittava siihen syyllistyvien henkilöiden toiminta. Lainsäädännön on toki tämän jälkeen tarjottava riittävät sanktiot, Ruohola toteaa.

Seksuaalista häirintää on tullut ilmi myös oikeudenhoidon piirissä.

– Asianajajaliitossa haluamme selvittää, miten seksuaalista häirintää esiintyy asianajotoimistoissa. Olemme käynnistäneet kyselytutkimuksen, jonka vastausaikaa on ensi viikon loppuun. Julkistamme tulokset niiden valmistuttua. Ruotsin asianajajaliitto on tehnyt vastaavan kyselyn marraskuussa Ruotsissa, Ruohola toteaa.

– Me kaikki kannamme vastuun asiallisesta käytöksestä toisiamme kohtaan. Työelämässä erityinen vastuu on esimiehillä, joiden tehtävänä on varmistaa, että seksuaalisessa häirinnässä on ehdoton nollatoleranssi. 

Liiton puheenjohtajan Jarkko Ruoholan lisäksi varapuheenjohtaja Hanna Räihä-Mäntyharju korostaa avoimuuden tärkeyttä ilmiön torjunnassa. Asianajajien kohdalla seksuaalinen häirintä johtaa myös muihin kuin suoraan laista johtuviin seuraamuksiin.

– Asianajajien tiukat eettiset ohjeet edellyttävät asiallista käytöstä, jota seksuaalinen häirintä ei tietenkään ole. Olemme kaikessa toiminnassamme ammatillisen valvonnan alaisia. Seksuaalinen häirintä on siis toimintaa, joka johtaa myös ammatillisiin seuraamuksiin, Hanna Räihä-Mäntyharju muistuttaa.

Asianajajan kaikesta epäasiallisesta toiminnasta voi kannella Asianajajaliiton yhteydessä toimivalle riippumattomalle valvontalautakunnalle. Se voi määrätä seuraamukseksi huomautuksen, varoituksen, seuraamusmaksun tai ammattikunnasta erottamisen.