206232_457675000973005_518609405_n

Suomen Lakimiesliiton vuosittaisen palkka- ja työmarkkinatutkimuksen mukaan lakimiesten kiinteä mediaanikuukausipalkka ilman luontaisetuja ja ylityö- ja muita korvauksia on 5480€. Nousua on vuoden takaiseen verrattuna 1,4 prosenttia. Kiinteän kuukausipalkan keskiarvo oli 5873€, nousua vuoden takaiseen verrattuna 1,7 prosenttia. Alle vuoden työkokemuksella juristin mediaanipalkka oli 3950€/kk. Tutkimus tehtiin lokakuun 2016 tilanteesta.

”Tilannetta voi luonnehtia tyydyttäväksi. Olemme hieman edellä yleistä palkkakehitystasoa samalla ajanjaksolla”, sanoo Lakimiesliiton toiminnanjohtaja Jore Tilander.

Hieman yli puolet eli 52 prosenttia vastaajista kertoi palkkansa nousseen viimeisen vuoden aikana, 38 prosenttia kertoi sen pysyneen ennallaan ja 4 prosenttia kertoi palkkansa laskeneen.

Tilannetta työpaikoillaan juristit pitivät melko vakaana. Vastaajista 84 prosenttia koki työpaikkansa tilanteen lähitulevaisuudessa vähintään melko vakaaksi. Omaa tilannettaan lähitulevaisuudessa piti vähintään melko vakaana 90 prosenttia vastaajista.

”Jäsenemme kokemus oman tilanteen vakaudesta työpaikalla on meille erittäin tärkeä työelämän toimivuuden mittari. Muutoksia ja kehittämistä tapahtuu ja pitääkin tapahtua, mutta tärkeää on, että muutos on työntekijän näkökulmasta hallittua. Tällöin työntekijä pystyy hoitamaan työnsä mahdollisimman laadukkaasti”, Tilander sanoo.