2017-02-17 13_04_46-valvontalautakunta-2016-tilastot.pdf - Nitro Reader 3

Asianajajaliiton yhteydessä toimivaan valvontalautakuntaan vuonna 2016 tulleiden kanteluiden määrä laski 12 prosenttia edellisvuodesta. Lautakunnassa tuli vireille yhteensä 547 asiaa, joista 451 oli valvonta-asioita ja 96 palkkioriita-asioita.

Valvontalautakunta ratkaisi vuoden aikana 477 valvonta-asiaa. Niistä 42 prosenttia johti seuraamukseen. 56 prosenttia ei johtanut seuraamukseen ja 2 prosenttia kanteluista ei tutkittu. Valtaosa seuraamuksista on huomautuksia ja varoituksia. Palkkioriita-asioita ratkaistiin 110, joista 19 prosentissa palkkiota suositettiin alennettavaksi.

Valvontalautakunnan valvonnan piirissä olevien lakimiesten joukko on kasvanut nopeasti viimeisten vuosien aikana. Aiemmin valvonnan piiriin kuului noin 2 600 asianajajaa ja asianajotoimistoissa työskentelevää lakimiestä sekä noin 200 julkista oikeusavustajaa. Vuoden 2013 alusta lähtien valvontalautakunta on käsitellyt myös luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien toimintaa. Näitä niin kutsuttuja lupalakimiehiä on noin 1 500.

Valvonta- ja palkkioriita-asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli noin 6 kuukautta.