OIKEUSMEDIA

Oikeusmaailman uutiset

KKO: Unohdettua testamenttia koskeva yhdistysten valitus hylättiin

Korkein oikeus (KKO) on hylännyt kahden yleishyödyllisen yhdistyksen valituksen, joka koski pääkaupunkiseudulla asuneen iäkkään naisen tekemää testamenttia. Asiassa oli kysymys naisen vuonna 1980 sisarensa hyväksi tekemästä yleistestamentista. Testamenttiin oli sisältynyt määräys, jonka mukaan omaisuuden tuli mennä yhdistyksille, jos sisar kuolee ennen häntä. Sittemmin nainen unohti laatimansa testamentin. Vuonna 2004 hän laati sisarensa kanssa uuden keskinäisen […]

Posted in PERHE JA PERINTÖ | Comments Off on KKO: Unohdettua testamenttia koskeva yhdistysten valitus hylättiin

Vankien määrä väheni edelleen, mutta rikoksen uusijoiden määrä kasvoi hieman vuonna 2018

Vankien ja myös ulkomaalaisten vankien määrä väheni vuonna 2018. Vankilasta vapautuneiden uusintarikollisuus on hieman noussut viiden vuoden seuranta-ajalla. Vuonna 2018 vapaudesta vankilaan tulleita oli 5 546 (2017: 5 401). Päivittäinen keskivankiluku oli 2 910 (2017: 3 035). Vankien määrä on laskenut tasaisesti vuodesta 2005 lukuun ottamatta vuoden 2016 vankimäärän hienoista nousua. Vankiluvun muutokselle ei ole […]

Posted in Rikosseuraamuslaitos | Comments Off on Vankien määrä väheni edelleen, mutta rikoksen uusijoiden määrä kasvoi hieman vuonna 2018

:NIMITYKSET: Oikeusneuvos Tuula Pynnä unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi

Korkeimman oikeuden (KKO) jäsen, oikeusneuvos Tuula Pynnä on nimitetty unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi 1.9.2019 alkavalle kolmen vuoden toimikaudelle. Nimityksestä päätti EU:n jäsenvaltioiden hallitusten edustajien konferenssi eilen. Unionin tuomioistuimen yhteydessä Luxemburgissa toimiva unionin yleinen tuomioistuin käsittelee muun muassa yksityishenkilöiden ja yritysten nostamia kanteita unionin toimielimiä ja laitoksia vastaan. Asiat voivat koskea esimerkiksi kilpailuoikeutta, valtiontukia, immateriaalioikeuksia tai […]

Posted in Korkein oikeus, Nimitykset | Comments Off on :NIMITYKSET: Oikeusneuvos Tuula Pynnä unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi

Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia kiristetään

Eduskunnan lakivaliokunta kannattaa lapsen seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistuksen korottamista neljästä vuodesta kuuteen vuoteen vankeutta sekä törkeää lapsenraiskausta koskevan uuden rangaistussäännöksen lisäämistä rikoslakiin. Valiokunta antoi torstaina 7. maaliskuuta asiaa koskevan mietinnön (LaVM 24/2018 vp). Lakivaliokunta on käsitellyt myös kansalaisaloitetta (KAA 3/2015 vp), jossa vaaditaan lapsen törkeän seksuaalisen hyväksikäytön vähimmäisrangaistuksen korottamista nykyisestä vuodesta kahteen vuoteen vankeutta. Lakivaliokunta pitää […]

Posted in Yleiset Uutiset | Comments Off on Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia kiristetään

Oikeusministeri Häkkänen: Seksuaali- ja väkivaltarikoksiin lisää kiristyksiä

Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok) Seksuaalirikokset ovat äärimmäisen vakavia tekoja, joihin syyllistyneet tulee saada tehokkaasti vastuuseen. Rangaistusten näistä teoista tulee olla tuntuvia. Rangaistusten kiristämisen ohjelmalla päästään oikeaan suuntaan tällä vaalikaudella. Ensi vaalikaudella tulee jatkaa seksuaali- ja väkivaltarikollisten rangaistusten kiristämistä, totesi oikeusministeri Antti Häkkänen (kok) tänään Amnesty Internationalin Suomen osaston järjestämässä tilaisuudessa Helsingissä. Ministeri Häkkänen on jo käynnistänyt seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen […]

Posted in Yleiset Uutiset | Comments Off on Oikeusministeri Häkkänen: Seksuaali- ja väkivaltarikoksiin lisää kiristyksiä

Amnesty tutki: Raiskausrikosten uhrien oikeuksien toteutuminen on arpapeliä Suomessa

Amnesty Internationalin Suomen osaston uusi tutkimus käsittelee rikosprosessien etenemistä seksuaalirikoksissa ja oikeuden toteutumista Suomessa. Tutkimuksessa ilmeni, että raiskauksen uhrien saama kohtelu vaihtelee: oikeuksien toteutuminen on arpapeliä. Suomen lainsäädäntö ja lainkäyttö eivät täytä niitä kansainvälisen oikeuden velvoitteita, joihin Suomi on sitoutunut. Viranomaisia on koulutettava raiskausrikosten uhrien kohtaamisesta sekä seksuaalisen väkivallan aiheuttamasta traumasta ja sen huomioimisesta rikosprosessissa. […]

Posted in Yleiset Uutiset | Comments Off on Amnesty tutki: Raiskausrikosten uhrien oikeuksien toteutuminen on arpapeliä Suomessa

Ahvenanmaan kuntarakennetta koskevien maakuntalakien voimaantulolle ei estettä

Korkein oikeus (KKO) on tänään antanut tasavallan presidentille lausunnon maakuntalaeista, jotka koskevat Ahvenanmaan kuntarakennetta. KKO katsoo, että maakuntalait on erästä lähinnä teknisluonteista pykälää lukuun ottamatta annettu Ahvenanmaan maakunnalle kuuluvan lainsäädäntövallan puitteissa. Maakuntapäivien marraskuussa 2018 hyväksymän kuntarakenteen uudistamista koskevan maakuntalain tarkoituksena on toteuttaa Ahvenanmaalla kuntarakenteen uudistus siten, että maakunnassa on viimeistään vuoden 2022 alusta lähtien Maarianhaminan […]

Posted in Korkein hallinto-oikeus (KHO), Maakuntalaki | Comments Off on Ahvenanmaan kuntarakennetta koskevien maakuntalakien voimaantulolle ei estettä

Sähköisen todistusaineiston hankinta esillä EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvoston kokouksessa

EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvosto kokoontuu 7.-8. maaliskuuta Brysselissä. Oikeusasioissa Suomea edustaa pysyvä edustaja, suurlähettiläs Marja Rislakki. Kokoukseen osallistuu oikeusministeriöstä kansliapäällikkö Pekka Timonen. Kokouksessa on tarkoitus saada eteenpäin lainsäädäntökokonaisuutta, joka tehostaisi ja nopeuttaisi lainvalvontaviranomaisten rajat ylittävää pääsyä sähköiseen todistusaineistoon rikostutkinnan yhteydessä (e-evidence). Esillä on tätä koskevan direktiiviehdotuksen hyväksyminen pohjaksi Euroopan parlamentin kanssa käytäviä neuvotteluja varten. Direktiivillä […]

Posted in Yleiset Uutiset | Comments Off on Sähköisen todistusaineiston hankinta esillä EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvoston kokouksessa

Hallintovaliokunnalta yksimielinen mietintö tiedustelulainsäädännöstä

Hallintovaliokunnan mietintö tiedustelulainsäädännöstä on valmistunut (HaVM 36/2018 vp). Perustuslakivaliokunnan lausunnosta PeVL 75/2018 vp ilmenee, että hallintovaliokunnan mietintöön HaVM 30/2018 vp sisältyvät lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Näin ollen valiokunnan aiempi mietintö ei ole perustuslain vastainen. Hallintovaliokunta on tehnyt yksimielisessä uudessa mietinnössään perustuslakivaliokunnan esittämät täsmennykset. Mietintö löytyy tästä: https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/HaVM+36/2018

Posted in Hallintovaliokunta | Comments Off on Hallintovaliokunnalta yksimielinen mietintö tiedustelulainsäädännöstä

Korkeimman oikeuden presidentin virkaa haki viisi henkilöä

KKO-1

Kuva: Korkein Oikeus Korkeimman oikeuden (KKO) presidentin virkaa ovat määräajassa hakeneet seuraavat viisi henkilöä: Juha Häyhä (s.1956), korkeimman oikeuden jäsen ja oikeusneuvos, oikeustieteen tohtori Mika Ilveskero (s.1966), korkeimman oikeuden jäsen ja oikeusneuvos, oikeustieteen kandidaatti Tatu Leppänen (s.1968), korkeimman oikeuden jäsen ja oikeusneuvos, oikeustieteen tohtori Kenneth Nygård (s. 1957), Turun hovioikeuden presidentti, oikeustieteen lisensiaatti Asko Välimaa […]

Posted in Korkein oikeus | Comments Off on Korkeimman oikeuden presidentin virkaa haki viisi henkilöä