OIKEUSMEDIA

Oikeusmaailman uutiset

Korkeimman hallinto-oikeuden presidentiksi esitetään Kari Kuusiniemeä

Valtioneuvosto esittää, että korkeimman hallinto-oikeuden presidentiksi nimitetään oikeustieteen tohtori, korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvos Kari Kuusiniemi syyskuun alusta. Tasavallan presidentin on tarkoitus päättää nimityksestä huomenna perjantaina 18. toukokuuta. Kari Kuusiniemi on toiminut korkeimman hallinto-oikeuden tuomarina vuodesta 1999. Tällä hetkellä hän on myös jaoston puheenjohtaja ja presidentin sijainen. Hän on aiemmin toiminut mm. professorina Turun yliopistossa ja Teknillisessä […]

Posted in Korkein hallinto-oikeus (KHO) | Comments Off on Korkeimman hallinto-oikeuden presidentiksi esitetään Kari Kuusiniemeä

Perustuslakivaliokunta: Tietosuojavaltuutettu ei voi yksin määrätä suuria seuraamusmaksuja tietosuojarikkeistä eikä valvoa ylimpiä laillisuusvalvojia

EU:n tietosuoja-asetuksen soveltaminen alkaa 25.5.2018. Perustuslakivaliokunnan lausunto EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentävästä lainsäädännöstä on valmistunut.   Perustuslakivaliokunta muuttaa vakiintunutta henkilötietojen suojaa koskevaa tulkintaansa. Valiokunnan mielestä tietosuoja-asetuksen yksityiskohtainen sääntely tekee mahdolliseksi luopua monimutkaisesta kansallisesta lainsäädännöstä. Arkaluonteisten ja esimerkiksi poliisitoimeen liittyvien tietojen käsittelystä tulee kuitenkin edelleen säätää täsmällisesti. Valiokunta painottaa, että perusoikeuksien on toteuduttava henkilötietojen käsittelyssä ja kiinnittää erityistä […]

Posted in Yleiset Uutiset | Comments Off on Perustuslakivaliokunta: Tietosuojavaltuutettu ei voi yksin määrätä suuria seuraamusmaksuja tietosuojarikkeistä eikä valvoa ylimpiä laillisuusvalvojia

Pekka Timonen oikeusministeriön kansliapäälliköksi

Valtioneuvosto on nimittänyt oikeustieteen tohtori Pekka Timosen oikeusministeriön kansliapäälliköksi 1.6.2018 alkavaksi viisivuotiskaudeksi. Pekka Timonen työskentelee tällä hetkellä työ- ja elinkeinoministeriön työllisyys ja toimivat markkinat -osaston osastopäällikkönä. Aiemmin hän on työskennellyt viisivuotiskauden työelämä ja markkinat -osaston osastopäällikkönä. Tätä ennen Timonen työskenteli valtioneuvoston kansliassa omistajaohjausosaston päällikkönä. Pekka Timosella on lisäksi kokemusta tutkimus- ja opetustehtävistä Helsingin yliopistosta. Oikeusministeriön […]

Posted in Nimitykset | Comments Off on Pekka Timonen oikeusministeriön kansliapäälliköksi

Jukka Ahtela vt. valtakunnansovittelijaksi

Työministeri Jari Lindström on 9.5.2018 nimittänyt oikeustieteen kandidaatin, varatuomari Jukka Ahtelan 12.5.2018 lähtien vt. valtakunnansovittelijaksi. Hän toimii tehtävässään avoinna olevan viran täyttöprosessin vaatiman ajan. Valtakunnansovittelijan virkaan toimikaudeksi 1.1.2015 – 31.12.2018 nimitetty Minna Helle on 27.4.2018 ilmoittanut työ- ja elinkeinoministeriölle irtisanoutuvansa virasta 12.5.2018 lukien. Ministeriö on käynnistänyt valmistelutoimet valtakunnansovittelijan viran uudelleentäyttämiseksi.  Ahtela on toiminut valtakunnansovittelijan sijaisena […]

Posted in Nimitykset | Comments Off on Jukka Ahtela vt. valtakunnansovittelijaksi

Lue tänään ilmestyneestä Advokaatista: Asianajajien panostettava johtamisen kehittämiseen

Asianajajien panostettava johtamisen kehittämiseen Osataanko asianajotoimistoissa johtaa? Ovatko asianajotoimistot sisäistäneet työelämän demokratisoitumisen murroksen? Aalto-yliopiston työelämäprofessori Pekka Mattila vastaa molempiin kysymyksiin ei. Hierarkkisuuteen tottuneilla asianajotoimistoilla on nykyaikaisen johtamiskulttuurin sisäistämisessä haastetta. – Kun aikaisemmin johtaja kertoi tiimilleen, miten hän johtaa ja mitä alaisiltaan odottaa, asetelma on nyt kääntynyt päälaelleen, kun alaiset odottavat saavansa johtajalta hyviä johtamispalveluita. Asianajajienkin pitäisi ottaa […]

Posted in Advokaatti | Comments Off on Lue tänään ilmestyneestä Advokaatista: Asianajajien panostettava johtamisen kehittämiseen

KKO: Korkein oikeus lyhensi käsittelyaikojaan ja työjonojaan

Korkein oikeus (KKO) onnistui viime vuonna tavoitteessaan nopeuttaa juttujensa käsittelyä. Kaikkien ratkaistujen asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli nyt kuusi kuukautta aiemman lähes seitsemän kuukauden sijaan. Ratkaistuissa valitusasioissa eli asioissa, joissa KKO oli myöntänyt valitusluvan, keskimääräinen kokonaiskäsittelyaika lyheni edellisvuodesta peräti kolmella kuukaudella 18,5 kuukaudeksi. Myös hylättyjen valituslupahakemusten käsittelyaika lyheni edellisvuoden 5,4 kuukaudesta 5,1 kuukaudeksi.  KKO ratkaisi viime […]

Posted in Korkein oikeus | Comments Off on KKO: Korkein oikeus lyhensi käsittelyaikojaan ja työjonojaan

KHO työskentelee turvapaikka- ja muissa ulkomaalaisasioissa ripeästi

Turvapaikkahakemusten vuoksi korkeimman hallinto-oikeuden asiamäärät ovat kasvaneet vuosittain vuodesta 2016. Kun tuomioistuimeen saapui vuonna 2014 noin neljätuhatta asiaa, vuonna 2017 määrä oli jo lähes kuusi ja puolituhatta. Vuoden 2018 ensimmäisellä neljännekselle asioita oli kirjattu jo puolisentoistatuhatta. Turvapaikka-asiat alkoivat lisääntyä KHO:ssa vuosina 2016 – 2017, kun vuonna 2015 saapuneiden turvapaikanhakijoiden hakemukset oli käsitelty Maahanmuuttovirastossa ja hallinto-oikeuksissa. […]

Posted in Korkein hallinto-oikeus (KHO) | Comments Off on KHO työskentelee turvapaikka- ja muissa ulkomaalaisasioissa ripeästi

Kokenut insolvenssioikeuden asiantuntija Leo Lagerstam Asianajotoimisto Factan osakkaaksi ja asianajajaksi

Asianajaja, varatuomari Leo Lagerstam Kuvaoikeudet: Asianajotoimisto Facta Asianajaja, varatuomari Leo Lagerstam aloitti 1.3.2018 Asianajotoimisto Factan asianajajana ja osakkaana. Lagerstamilla on erittäin vahva, useiden vuosien kokemus yritysjuridiikasta, laajoista yritysjärjestelyistä, työoikeudesta sekä insolvenssioikeudesta. Arvostettu Chambers Europe Guide on hiljattain rankannut Lagerstamin yhdeksi Euroopan parhaaksi insolvenssioikeuden asianajajaksi.  Asianajotoimisto Facta on yksi maan suurimpia ja kokeneimpia, erityisesti siviilioikeuteen ja liikejuridiikkaan […]

Posted in Asianajotoimistot, Nimitykset | Comments Off on Kokenut insolvenssioikeuden asiantuntija Leo Lagerstam Asianajotoimisto Factan osakkaaksi ja asianajajaksi

Lakimiesliiton kysely: Seksuaalista häirintää kohtaavat etenkin oikeustieteen opiskelijat ja nuoret naisjuristit

Lakimiesliiton kyselyn mukaan etenkin oikeustieteen naisopiskelijat kohtaavat seksuaalista häirintää. Häiritsijä on kollega tai opiskelijatuttu. Kyselyyn vastanneista naisista 30 prosenttia ja 18 prosenttia miehistä on kohdannut seksuaalista häirintää opintojensa yhteydessä viimeisen viiden vuoden aikana. Työelämässä olevista naisjuristeista häirintää on kohdannut 26 prosenttia ja miehistä 5 prosenttia. Lakimiesliiton kysely seksuaalisesta häirinnästä suunnattiin kaikille sähköpostitietonsa antaneille jäsenille. Lisäksi […]

Posted in Suomen Lakimiesliitto | Comments Off on Lakimiesliiton kysely: Seksuaalista häirintää kohtaavat etenkin oikeustieteen opiskelijat ja nuoret naisjuristit

KKO: Kansliapäällikkö Asko Välimaasta korkeimman oikeuden uusi jäsen

Tasavallan presidentti on perjantaina 2.3.2018 nimittänyt kansliapäällikkö, oikeustieteen lisensiaatti Asko Välimaan korkeimman oikeuden jäsenen virkaan 1.4.2018 lukien. Ennen siirtymistään uuteen tehtävään Välimaa on toiminut pitkään oikeusministeriössä. Ennen nykyistä virkaansa ministeriön kansliapäällikkönä hän on toiminut lähes 20 vuoden ajan eri tehtävissä oikeusministeriön lainvalmisteluosastolla, viimeksi osastopäällikkönä ja sitä ennen lainsäädäntöjohtajana. Välimaa on osallistunut lainvalmisteluun myös Euroopan unionissa […]

Posted in Korkein oikeus, Nimitykset | Comments Off on KKO: Kansliapäällikkö Asko Välimaasta korkeimman oikeuden uusi jäsen