OIKEUSMEDIA

Oikeusmaailman uutiset

Haaste-lehti 4/19 – teemana huumeet

Haaste-lehden 4/2019 teemana on huumeet. Numerossa käsitellään huumeiden käytön ja kontrollin muutoksia. Artikkeleissa kerrotaan esimerkiksi huumehoidon tilanteesta Suomessa ja erityisesti vankiloissa, pohjoismaisesta kannabiskeskustelusta, huumerattijuopumusten määrän kehittymisestä ja järjestäytyneestä huumerikollisuudesta Euroopassa. Lisäksi pohditaan ennaltaehkäisyn mahdollisuuksia. Lehden koko sisältö on luettavissa verkkoversiossa. Poimintoja 4/2019 sisällöstä Elsa Saarikkomäki: Huumeiden käyttö ja kontrolli Riikka Kostiainen: Huumehoidon resurssit eivät vastaa tarvetta A-klinikka Oy:n […]

Posted in Haaste-lehti | Comments Off on Haaste-lehti 4/19 – teemana huumeet

Lakivaliokunta jatkaa Suostumus2018-kansalaisaloitteen käsittelyä rikoslain 20 luvun kokonaisuudistuksen yhteydessä

Eduskunnan lakivaliokunnan käsiteltävänä on kansalaisaloite, jossa ehdotetaan raiskauksen määritelmän muuttamista suostumusperustaiseksi (Suostumus2018 – KAA 2/2019 vp). Valiokunta on 17.10.2019 järjestänyt kansalaisaloitteesta julkisen kuulemisen ja sen jälkeen kuullut runsaasti eri alojen asiantuntijoita. Oikeusministeriö on huhtikuussa 2019 asettanut työryhmän valmistelemaan seksuaalirikoksia koskevan rikoslain 20 luvun kokonaisuudistusta. Työryhmän toimikausi päättyy 31.5.2020. Kokonaisuudistuksen tavoitteena on vahvistaa suostumuksen asemaa raiskauksen […]

Posted in Yleiset Uutiset | Comments Off on Lakivaliokunta jatkaa Suostumus2018-kansalaisaloitteen käsittelyä rikoslain 20 luvun kokonaisuudistuksen yhteydessä

Viisi asiaa, jotka kaikkien tulisi tietää EU:n perusoikeuskirjasta

EU:n perusoikeuskirja takaa EU-kansalaisten oikeudet Sunnuntaina 1. joulukuuta 2019 tuli kuluneeksi kymmenen vuotta EU:n perusoikeuskirjan voimaan astumisesta. Lue viisi perusoikeuskirjaan liittyvää faktaa. 1. Mitä EU:n perusoikeuskirja edustaa? EU:n perusoikeuskirja kattaa kaikki EU:n perusarvot: yleismaailmallisen ihmisarvon, vapauden, tasa-arvon ja solidaarisuuden, jotka ovat luoneet kansalaisille vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen sekä oikeusvaltioperiaatteen. 2. Miksi EU-kansalaiset tarvitsevat perusoikeuskirjaa? EU-kansalaisten […]

Posted in Yleiset Uutiset | Comments Off on Viisi asiaa, jotka kaikkien tulisi tietää EU:n perusoikeuskirjasta

Advokaatti: Kun uhrin omainen kohtaa surmaajan

Kun uhrin omainen kohtaa surmaajan Stiinan tytär tapettiin kahdeksan vuotta sitten. Keväällä 2015 Stiina meni vankilaan tapaamaan miestä, joka istui tuomiota hänen tyttärensä taposta. – En mennyt vankilaan katsomaan tappajaa vaan ihmistä. Halusin nähdä kasvot, kun hän pyytää anteeksi, hän kertoo. Asianajajaliiton Advokaatti-lehdessä kerrotaan vakavien rikosten jälkikäsittelystä, josta voi olla apua niin henkirikoksen uhrin omaiselle tai […]

Posted in Advokaatti | Comments Off on Advokaatti: Kun uhrin omainen kohtaa surmaajan

Kauppakamarin juridiikkakatsaus: EU:n alueella annettu jo lähes sata GDPR-sakkoa

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus, GDPR, on ollut voimassa puolitoista vuotta. Lokakuuhun 2019 mennessä unionin alueella on annettu jo 82 tiedossa olevaa sakkoa asetuksen vastaisista toimista. Esimerkiksi Unkarissa yritykselle määrättiin yli 15 000 euron sakko, kun henkilötietoja sisältänyt yrityksen työntekijän muistitikku oli kadonnut, eikä yritys ollut täyttänyt ilmoitusvelvollisuuttaan. “EU-kansalaisten tietoisuus tietosuojaan liittyvistä kysymyksistä on noussut. Kansalliset […]

Posted in Yleiset Uutiset | Comments Off on Kauppakamarin juridiikkakatsaus: EU:n alueella annettu jo lähes sata GDPR-sakkoa

Uusi käsikirja, podcasteja ja suositukset viharikosten vastaiseen työhön

Against hate -hanke on tuottanut uusia koulutusmateriaaleja vihapuheen vastaiseen työhön. Hankkeen päättyessä julkaistaan käsikirja, podcasteja sekä suosituksia. Oikeusministeriön koordinoimassa vihapuheen ja viharikosten vastaisen työn hankkeessa on julkaistu erityisesti syyttäjille, tuomareille ja muilla ammattilaisille tarkoitettu käsikirja. Se sisältää tietoa lainsäädännöstä, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännöistä, oikeuskäytännöstä sekä aihetta koskevista tutkimuksista. Hankkeessa on julkaistu myös kolme podcastia otsikolla Puhetta […]

Posted in Oikeusministeriö | Comments Off on Uusi käsikirja, podcasteja ja suositukset viharikosten vastaiseen työhön

Verohallinnon automatisoitu päätöksentekomenettely ei täytä perustuslain vaatimuksia

Koska Verohallinnon automatisoitu verotus- ja päätöksentekomenettely ei perustu asianmukaiseen ja täsmälliseen lainsäädäntöön, jossa olisi otettu huomioon hyvän hallinnon ja oikeusturvan sekä virkavastuun asianmukainen toteutuminen, AOA piti sitä lainvastaisena. Perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt valtioneuvoston huomiota siihen, että automatisoituun päätöksentekomenettelyyn liittyy useita säätelemättömiä kysymyksiä. Valiokunnan mukaan sääntelytarpeesta tulee tehdä selvitys, jossa tulee tarkastella, millä tavoin automatisoidun hallintomenettelyn ja […]

Posted in Verotus | Comments Off on Verohallinnon automatisoitu päätöksentekomenettely ei täytä perustuslain vaatimuksia

Apulaisoikeuskansleri: Sisäministeriössä puutteita salassa pidettävien asiakirjojen käsittelyssä

Sisäministeriössä oli menetelty säännösten ja määräysten vastaisesti salassa pidettävien asiakirjojen rekisteröinnissä ja arkistoinnissa. Lisäksi ilmeni, että kyseisiä asiakirjoja näytti jääneen ministeriössä pysyvästi kadoksiin. Apulaisoikeuskansleri antoi tämän vuoksi sisäministeriölle huomautuksen. Apulaisoikeuskansleri oli tapauksessa pyytänyt sisäministeriötä toimittamaan hänelle tiettyjä ministeriön käsittelemään asiaan liittyneitä salaista tiedonhankintaa koskeneita asiakirjoja. Kaikkia pyydettyjä asiakirjoja ei kuitenkaan löytynyt sisäministeriöstä. Apulaisoikeuskansleri ryhtyi omana […]

Posted in Oikeusministeriö | Comments Off on Apulaisoikeuskansleri: Sisäministeriössä puutteita salassa pidettävien asiakirjojen käsittelyssä

Suomessa käydään joka vuosi yli 1 500 perintöriitaa liikaa

Suomen käräjäoikeuksissa riideltiin viime vuonna yli 1 500 kertaa perintöön liittyvistä asioista, käy ilmi varainhoitaja ja yksityispankki FIMin selvityksestä. Riitojen määrä on pysytellyt tasaisena viime vuodet. Suomen kaikissa käräjäoikeuksissa riideltiin perimiseen liittyvistä asioista 1 501 kertaa vuonna 2018, kun vuotta aiemmin käräjäoikeuksissa käsiteltiin 1 664 perintöriitaa. Tieto käy ilmi varainhoitaja ja yksityispankki FIMin tekemästä selvityksestä. […]

Posted in PERHE JA PERINTÖ | Comments Off on Suomessa käydään joka vuosi yli 1 500 perintöriitaa liikaa

Kenestä seuraava Euroopan oikeusasiamies?

Euroopan oikeusasiamiehen logo Euroopan parlamentti äänestää seuraavan Euroopan oikeusasiamiehen viiden ehdokkaan joukosta. Jokaisen istuntokauden alussa vastavalitut mepit äänestävät EU:lle uuden oikeusasiamiehen, jonka kausi kestää viisi vuotta. Tehtävään ehdolla olevat viisi kandidaattia julkaistiin parlamentin lokakuun täysistunnossa. He ovat (aakkosjärjestyksessä): Giuseppe Fortunato: tällä hetkellä italialaisen Campanian alueen oikeusasiamies Julia Laffranque: virolainen tuomari Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa Strasbourgissa Nils Muižnieks: latvialainen entinen […]

Posted in Euroopan oikeusasiamies | Comments Off on Kenestä seuraava Euroopan oikeusasiamies?

YHTEYSTIEDOT:

Victoria Media / Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 0405563129
email: oikeusmedia(@)victoriamedia.fi
Gmail: oikeusmedia(@)gmail.com

OIKEUSMEDIA SOMESSA!!