OIKEUSMEDIA

Oikeusmaailman uutiset

Yleiset Uutiset

Finanssivalvonta kiinnittää huomiota henkilötietojen käsittelyyn eläkesäätiöiden ja -kassojen hallituksessa

Finanssivalvonta toteutti syksyllä 2019 eläkesäätiöiden ja -kassojen hallinnon järjestämistä koskevan selvityksen. Selvityksen pohjalta valvoja haluaa kiinnittää toimijoiden erityistä huomiota henkilötietojen käsittelyyn eläkekäsittelyn yhteydessä. Eläkesäätiölain 25 §:ssä ja vakuutuskassalain 33 §:ssä säädetään hallituksen tehtäväksi huolehtia eläkelaitoksen hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Osana eläkelaitoksen toiminnan järjestämistä hallitus voi myös osallistua eläkeasioiden käsittelyyn. Tälle ei lain perusteella ole […]

Posted in Yleiset Uutiset | Comments Off on Finanssivalvonta kiinnittää huomiota henkilötietojen käsittelyyn eläkesäätiöiden ja -kassojen hallituksessa

:KATSO LISTA: Herastuomarin arvonimi myönnettiin 13 lautamiehelle

Kuvassa vasemmalta lautamiehet Markku Nissinen, Heikki Tajakka, Jarkko Väisänen, Reijo Niemi, Harri Juopperi, Sakari Korpi, Mikko Kujala sekä laamanni Antti Savela. (Kuva: Heli Karhunen) Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain 14 §:n mukaan laamanni voi myöntää tunnustukseksi pitkästä ja ansiokkaasta toiminnasta käräjäoikeuden lautamiehenä herastuomarin arvonimen. Lautamies on käräjäoikeuden kokoonpanoon kuuluva maallikko, joka osallistuu käräjäoikeudessa käsiteltävien rikosasioiden ja […]

Posted in Yleiset Uutiset | Comments Off on :KATSO LISTA: Herastuomarin arvonimi myönnettiin 13 lautamiehelle

Lakivaliokunta jatkaa Suostumus2018-kansalaisaloitteen käsittelyä rikoslain 20 luvun kokonaisuudistuksen yhteydessä

Eduskunnan lakivaliokunnan käsiteltävänä on kansalaisaloite, jossa ehdotetaan raiskauksen määritelmän muuttamista suostumusperustaiseksi (Suostumus2018 – KAA 2/2019 vp). Valiokunta on 17.10.2019 järjestänyt kansalaisaloitteesta julkisen kuulemisen ja sen jälkeen kuullut runsaasti eri alojen asiantuntijoita. Oikeusministeriö on huhtikuussa 2019 asettanut työryhmän valmistelemaan seksuaalirikoksia koskevan rikoslain 20 luvun kokonaisuudistusta. Työryhmän toimikausi päättyy 31.5.2020. Kokonaisuudistuksen tavoitteena on vahvistaa suostumuksen asemaa raiskauksen […]

Posted in Yleiset Uutiset | Comments Off on Lakivaliokunta jatkaa Suostumus2018-kansalaisaloitteen käsittelyä rikoslain 20 luvun kokonaisuudistuksen yhteydessä

Viisi asiaa, jotka kaikkien tulisi tietää EU:n perusoikeuskirjasta

EU:n perusoikeuskirja takaa EU-kansalaisten oikeudet Sunnuntaina 1. joulukuuta 2019 tuli kuluneeksi kymmenen vuotta EU:n perusoikeuskirjan voimaan astumisesta. Lue viisi perusoikeuskirjaan liittyvää faktaa. 1. Mitä EU:n perusoikeuskirja edustaa? EU:n perusoikeuskirja kattaa kaikki EU:n perusarvot: yleismaailmallisen ihmisarvon, vapauden, tasa-arvon ja solidaarisuuden, jotka ovat luoneet kansalaisille vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen sekä oikeusvaltioperiaatteen. 2. Miksi EU-kansalaiset tarvitsevat perusoikeuskirjaa? EU-kansalaisten […]

Posted in Yleiset Uutiset | Comments Off on Viisi asiaa, jotka kaikkien tulisi tietää EU:n perusoikeuskirjasta

Kauppakamarin juridiikkakatsaus: EU:n alueella annettu jo lähes sata GDPR-sakkoa

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus, GDPR, on ollut voimassa puolitoista vuotta. Lokakuuhun 2019 mennessä unionin alueella on annettu jo 82 tiedossa olevaa sakkoa asetuksen vastaisista toimista. Esimerkiksi Unkarissa yritykselle määrättiin yli 15 000 euron sakko, kun henkilötietoja sisältänyt yrityksen työntekijän muistitikku oli kadonnut, eikä yritys ollut täyttänyt ilmoitusvelvollisuuttaan. “EU-kansalaisten tietoisuus tietosuojaan liittyvistä kysymyksistä on noussut. Kansalliset […]

Posted in Yleiset Uutiset | Comments Off on Kauppakamarin juridiikkakatsaus: EU:n alueella annettu jo lähes sata GDPR-sakkoa

Hovioikeuden kannanotto käräjätuomarin käyttäytymisestä esitettyyn arvosteluun

Helsingin hovioikeuden presidentti on tänään antanut vastauksensa Suomen Asianajajaliiton hovioikeudelle 4.5.2018 tekemään selvityspyyntöön. Hovioikeutta oli pyydetty selvittämään muun ohella, vastasiko nykyisen ItäUudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin käyttäytyminen virkamieheltä edellytettävän hyvän ja asianmukaisen menettelyn vaatimuksia. Selvityspyynnön mukaan Suomen Asianajajaliiton jäsenistö oli kohdistanut arvostelua käräjätuomarin epäasialliseksi koettuun käyttäytymiseen oikeudenkäyntien aikana. Asiassa on hankittu selvitystä eri tahoilta. Hovioikeus oli kiinnittänyt […]

Posted in Yleiset Uutiset | Comments Off on Hovioikeuden kannanotto käräjätuomarin käyttäytymisestä esitettyyn arvosteluun

Suomalaisedustajat kehuivat ja puolustivat oikeusasiamiehiä Euroopan neuvostossa

Inka Hopsu (Vihr) Hilkka Kemppi (Kesk.) Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous keskusteli keskiviikkona siitä, miten oikeusasiamiehet eri puolilla Eurooppaa toimivat ja miten oikeusasiamiesinstituutiota voisi vahvistaa. Suomen valtuuskunnasta puheenvuoron saivat kansanedustajat Hilkka Kemppi (kesk.) ja Inka Hopsu (vihr.). Molemmat korostivat oikeusasiamiehen tärkeää roolia hyvän hallinnon ja kansalaisten perusoikeuksien valvojana. “Jokainen valitus oikeusasiamiehelle kertoo kuitenkin siitä, että me […]

Posted in Yleiset Uutiset | Comments Off on Suomalaisedustajat kehuivat ja puolustivat oikeusasiamiehiä Euroopan neuvostossa

Verottaja selvisi kirjesotkustaan ilman seuraamuksia – 2300 henkilön tietoja päätyi väärään paikkaan

Vääriä henkilötietoja sisältäneistä Verohallinnon kirjeistä aiheutuneen tietoturvaloukkauksen käsittely tietosuojavaltuutetun toimistossa on päättynyt. Päätöksessään apulaistietosuojavaltuutettu Jari Råman toteaa, että Verohallinto on pystynyt selvittämään tietoturvaloukkauksen kulun sekä sitoutunut ilmoittamaan loukkauksesta rekisteröidyille. Näin ollen tietosuojavaltuutetun toimistolla ei ole tarvetta antaa Verohallinnolle määräystä tietosuoja-asetuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi. Verohallinnon mukaan tietoturvaloukkauksen syyksi paljastui ohjelmistovirhe, joka on selvitystyön jälkeen saatu korjatuksi. […]

Posted in Yleiset Uutiset | Comments Off on Verottaja selvisi kirjesotkustaan ilman seuraamuksia – 2300 henkilön tietoja päätyi väärään paikkaan

Syyttäjälaitos aloittaa toimintansa yhtenä virastona 1. lokakuuta

Syyttäjälaitoksen organisaatio uudistuu 1.10.2019, kun uusi laki Syyttäjälaitoksesta tulee voimaan. Valtakunnansyyttäjänvirasto ja 11 paikallista syyttäjänvirastoa yhdistyvät yhdeksi Syyttäjälaitos-nimiseksi virastoksi. Syyttäjälaitos muodostuu keskushallintoyksikkönä toimivasta valtakunnansyyttäjän toimistosta ja viidestä syyttäjäalueesta, jotka ovat Etelä-Suomi, Länsi-Suomi, Itä-Suomi, Pohjois-Suomi ja Ahvenanmaa. Valtakunnansyyttäjän toimisto vastaa Syyttäjälaitoksen toimintaedellytyksistä, toimii valtakunnansyyttäjän esikuntana ja hoitaa keskushallintoyksikölle kuuluvat tehtävät. Syyttäjäalueet vastaavat operatiivisen syyttäjäntoiminnan järjestämisestä. Syyttäjälaitosta […]

Posted in Yleiset Uutiset | Comments Off on Syyttäjälaitos aloittaa toimintansa yhtenä virastona 1. lokakuuta

Maalittaminen tulee kriminalisoida – poliisit, lakimiehet, syyttäjät, tuomarit ja voudit tukevat Poliisihallituksen, Valtakunnansyyttäjänviraston ja käräjäoikeuksien laamannien esitystä

Poliisit ja oikeushallinnon järjestöt asettuvat tukemaan Poliisihallituksen, Valtakunnansyyttäjänviraston ja käräjäoikeuksien laamannien lakiesitystä maalittamisen krimalisoinniksi. Maalittaminen on koko demokraattista oikeusjärjestelmää horjuttavaa toiminta, jonka kohteeksi joutuu yksittäinen virkamies. Virkamiehiin kohdistuva maalittaminen on viime vuosina yleistynyt haitallinen ilmiö, jolla pyritään vaikuttamaan koko demokraattisen yhteiskunnan ja oikeusjärjestelmän ytimeen; poliisitoimintaan, syyteharkintaan ja lainkäyttöön. Poliisihallitus, Valtakunnansyyttäjänvirasto ja käräjäoikeuksien laamannit ovat jättäneet […]

Posted in Yleiset Uutiset | Comments Off on Maalittaminen tulee kriminalisoida – poliisit, lakimiehet, syyttäjät, tuomarit ja voudit tukevat Poliisihallituksen, Valtakunnansyyttäjänviraston ja käräjäoikeuksien laamannien esitystä

YHTEYSTIEDOT:

Victoria Media / Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 0405563129
email: oikeusmedia(@)victoriamedia.fi
Gmail: oikeusmedia(@)gmail.com

OIKEUSMEDIA SOMESSA!!