OIKEUSMEDIA

Oikeusmaailman uutiset

Yleiset Uutiset

Yritykselle seuraamusmaksu sähköisen suoramarkkinoinnin harjoittamisesta ilman ennalta annettua suostumusta ja rekisteröidyn oikeuksien laiminlyönnistä

Tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio on määrännyt Acc Consulting Varsinais-Suomelle (Independent Consulting Oy) hallinnollisen seuraamusmaksun sähköisten suoramarkkinointiviestien lähettämisestä ilman ennalta annettua suostumusta ja rekisteröidyn oikeuksien noudattamatta jättämisestä. Yritys ei ollut vastannut rekisteröityjen oikeuksia koskeviin pyyntöihin tai toteuttanut niitä, eikä se pystynyt osoittaman käsitelleensä henkilötietoja lainmukaisesti. Tietosuojavaltuutetun toimistoon saapui kevään ja kesän 2019 aikana vireille yksitoista kantelua yrityksen […]

Posted in Yleiset Uutiset | Comments Off on Yritykselle seuraamusmaksu sähköisen suoramarkkinoinnin harjoittamisesta ilman ennalta annettua suostumusta ja rekisteröidyn oikeuksien laiminlyönnistä

Esitys asiakastietolaiksi: Kanta-arkiston sisältö laajenee sosiaalihuollon tiedoilla ja hyvinvointitiedoilla

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä valmistellaan uutta lakia, niin sanottua asiakastietolakia. Lakiesityksen perusteella valtakunnalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietovarantoon eli Kanta-arkistoon tallennettaisiin terveydenhuollon potilastietojen lisäksi sosiaalihuollon asiakastietoja sekä hyvinvointitietoja. Hyvinvointitietoja voi tallentaa Kanta-palvelujen osana toimivaan Omatietovarantoon jo nyt. Tulevaisuudessa hyvinvointitiedot olisivat henkilön suostumuksella tietoturvallisesti myös ammattihenkilön käytettävissä hoidon tai palvelun tukena.  Muita keskeisiä säädöksiä asiakastietolaissa […]

Posted in Yleiset Uutiset | Comments Off on Esitys asiakastietolaiksi: Kanta-arkiston sisältö laajenee sosiaalihuollon tiedoilla ja hyvinvointitiedoilla

Euroopan tietosuojaneuvosto hyväksyi ensimmäisen osan ohjeesta koskien oikeutta tulla unohdetuksi hakukoneiden tuloksissa

Euroopan tietosuojaneuvosto on hyväksynyt ensimmäisen osan ohjeesta, joka käsittelee rekisteröidyn oikeutta tulla unohdetuksi hakukoneisiin liittyvissä tapauksissa. Ohjeistusta on tarkoitus soveltaa tilanteissa, joissa rekisteröidyt pyytävät oman nimensä tuottamien hakutulosten poistamista hakukonepalvelun tarjoajalta. Tietosuojaneuvoston ohjeistus kiteyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset perusteet, jotka otetaan huomioon rekisteröidyn pyytäessä hakutuloksen poistamista hakukoneen listauksesta. Lisäksi ohje käsittelee asetuksessa säädettyjä poikkeuksia näihin […]

Posted in Yleiset Uutiset | Comments Off on Euroopan tietosuojaneuvosto hyväksyi ensimmäisen osan ohjeesta koskien oikeutta tulla unohdetuksi hakukoneiden tuloksissa

Henkilötunnusta ei tule käyttää laskuissa

Tietosuojavaltuutettu on määrännyt organisaation muuttamaan käytäntöä, jossa henkilötunnusta on käytetty laskuissa asiakkaiden identifiointiin. Asiakkaille osoitettuihin laskuihin on merkitty laskun saajan nimen lisäksi hänen henkilötunnuksensa. Asiakkaiden yksilöintiin voidaan tämän sijaan käyttää esimerkiksi erilaisia asiakas- tai viitenumeroita. Tietosuojavaltuutetun toimisto on saanut kantelun käytännöstä, jossa organisaatio on lisännyt vastaanottajien henkilötunnukset terveydenhuollon palvelua koskeviin laskuihin. Syy henkilötunnuksen merkitsemiseen on […]

Posted in Yleiset Uutiset | Comments Off on Henkilötunnusta ei tule käyttää laskuissa

Tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio määräsi kolme seuraamusmaksua tietosuojarikkomuksista

Seuraamuskollegio määräsi 18. toukokuuta seuraamusmaksun kolmelle yritykselle tietosuojalainsäädännön rikkomisesta. Rikkomukset koskevat puutteellista informointia tietosuojaoikeuksista, vaikutustenarvioinnin tekemättä jättämistä ja tarpeettomien henkilötietojen keräämistä. Puutteita muuttoilmoitusta tehneiden informoinnissa Tietosuojavaltuutetulle kannelleet henkilöt olivat tehneet muuttoilmoituksen Posti Oy:lle, minkä jälkeen he olivat saaneet yhteydenottoja ja suoramarkkinointia eri yrityksiltä. Tietosuojavaltuutetun toimiston selvityksessä kävi ilmi, ettei Posti ollut kertonut rekisteröidyille heidän oikeuksistaan, […]

Posted in Yleiset Uutiset | Comments Off on Tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio määräsi kolme seuraamusmaksua tietosuojarikkomuksista

:EUROOPAN UNIONI: Koronaviruksen jäljityssovellukset: yksityisyyden ja tietosuojan varmistaminen

Koronatartuntojen jäljityssovelluksilla voi olla tärkeä rooli pandemian taltuttamisessa, mutta miten varmistaa yksityisyys ja tietosuoja? Mitä EU tekee? Koronaviruksen tartuntaketjuja jäljittävät mobiilisovellukset voivat olla keskeisessä roolissa pandemian vastaisessa taistelussa. EU tekee yhteistyötä jäsenmaiden kanssa tehokkaiden ratkaisuiden löytämiseksi. Koska jäljityssovellukset keräävät käyttäjistään tietoja, parlamentti on painottanut, että sovellukset täytyy suunnitella huolellisesti tietosuoja mielessä pitäen. Komissio on suositellut yhteisen […]

Posted in Yleiset Uutiset | Comments Off on :EUROOPAN UNIONI: Koronaviruksen jäljityssovellukset: yksityisyyden ja tietosuojan varmistaminen

Turun yliopiston tutkijoiden kehittämä Lakitutka-sovellus tekee lainsäädännöstä läpinäkyvämpää

Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta on kehittänyt sovelluksen, joka kokoaa ensimmäistä kertaa yhteen kaiken julkisen lainvalmisteluaineiston. Kaikille avoimen verkkosovelluksen ensimmäinen versio on julkaistu osoitteessa lakitutka.fi. Eduskunta hyväksyy vuosittain satoja hallituksen esityksiä laeiksi. Lakitutka-sovellus tuo julkiset lakiasiakirjat yhdelle alustalle. Sovelluksen on tarkoitus toteuttaa yhden luukun periaatetta, jotta eri aineistoja ei tarvitsisi etsiä ja yhdistellä eri lähteistä. – […]

Posted in Yleiset Uutiset | Comments Off on Turun yliopiston tutkijoiden kehittämä Lakitutka-sovellus tekee lainsäädännöstä läpinäkyvämpää

Oikeuskansleri ei näe esteitä valtioneuvoston ja Telian yhteistyölle koronaviruksen vastaisessa taistelussa

Oikeuskansleri linjasi eilen, että se hyväksyy valtioneuvoston ja Telian yhteistyön koronaviruskriisissä. Yhteistyö koskee Telian paikkatietopalvelua, jonka yhtiö on antanut valtioneuvoston käyttöön kolmeksi kuukaudeksi. Sen avulla viranomaiset voivat seurata koronavirusepidemiaa koskevien päätösten vaikuttavuutta ihmisjoukkojen liikkumisessa. ”Palvelun käyttö valtioneuvostossa ei voinut vaarantaa kenenkään oikeuksia eikä valtioneuvoston kanslia ollut menetellyt lainvastaisesti tai muuten virheellisesti ottaessaan käyttöön mobiililaitteiden paikkatietoa […]

Posted in Yleiset Uutiset | Comments Off on Oikeuskansleri ei näe esteitä valtioneuvoston ja Telian yhteistyölle koronaviruksen vastaisessa taistelussa

Koronapandemia lisännyt uusia rikollisia ansaintamahdollisuuksia

Finanssivalvonta kehottaa valvottaviaan tarkkaavaisuuteen tilanteissa, joissa epätavallisia liiketoimia ja rahansiirtoja tapahtuu aloilla, joihin koronapandemian voidaan epäillä vaikuttaneen negatiivisesti – kuten vähittäiskauppa ja muu käteistä runsaasti käyttävä liiketoiminta sekä ulkomaankauppa, jossa on mukana entuudestaan tuntemattomia toimijoita. Finanssivalvonta painottaa Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) ja OECD:n rahanpesun vastaisen työryhmän (FATF) näkemyksiä, että poikkeukselliset olosuhteet eivät saa johtaa rahanpesun ja […]

Posted in Yleiset Uutiset | Comments Off on Koronapandemia lisännyt uusia rikollisia ansaintamahdollisuuksia

Itä-Suomen yliopisto avaa Suomen laajimman avoimen yliopiston väylän oikeustieteelliseen tutkintoon (ON/OTM)

Itä-Suomen yliopisto avaa oikeustieteisiin kevään 2021 opiskelijavalintoihin avoimen yliopiston väylän 30 opiskelijan kiintiöllä. Kyseisellä väylällä voi hakea oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoihin. – Laajentuneiden todistusvalintojen rinnalla on tärkeä mahdollistaa opiskelijaksi pääsy niin sanotuille hakupainealoille muita reittejä pitkin joustavasti erilaisilla taustoilla, toteaa oikeustieteiden laitoksen johtaja Matti Turtiainen. Itä-Suomen yliopiston yleisenä tavoitteena on kasvattaa avoimen yliopiston kautta otettavien määrää. […]

Posted in Yleiset Uutiset | Comments Off on Itä-Suomen yliopisto avaa Suomen laajimman avoimen yliopiston väylän oikeustieteelliseen tutkintoon (ON/OTM)

YHTEYSTIEDOT:

Victoria Media / Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 0405563129
email: oikeusmedia(@)victoriamedia.fi
Gmail: oikeusmedia(@)gmail.com

OIKEUSMEDIA SOMESSA!!