OIKEUSMEDIA

Oikeusmaailman uutiset

Yleiset Uutiset

Tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio määräsi kolme seuraamusmaksua tietosuojarikkomuksista

Seuraamuskollegio määräsi 18. toukokuuta seuraamusmaksun kolmelle yritykselle tietosuojalainsäädännön rikkomisesta. Rikkomukset koskevat puutteellista informointia tietosuojaoikeuksista, vaikutustenarvioinnin tekemättä jättämistä ja tarpeettomien henkilötietojen keräämistä. Puutteita muuttoilmoitusta tehneiden informoinnissa Tietosuojavaltuutetulle kannelleet henkilöt olivat tehneet muuttoilmoituksen Posti Oy:lle, minkä jälkeen he olivat saaneet yhteydenottoja ja suoramarkkinointia eri yrityksiltä. Tietosuojavaltuutetun toimiston selvityksessä kävi ilmi, ettei Posti ollut kertonut rekisteröidyille heidän oikeuksistaan, […]

Posted in Yleiset Uutiset | Comments Off on Tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio määräsi kolme seuraamusmaksua tietosuojarikkomuksista

:EUROOPAN UNIONI: Koronaviruksen jäljityssovellukset: yksityisyyden ja tietosuojan varmistaminen

Koronatartuntojen jäljityssovelluksilla voi olla tärkeä rooli pandemian taltuttamisessa, mutta miten varmistaa yksityisyys ja tietosuoja? Mitä EU tekee? Koronaviruksen tartuntaketjuja jäljittävät mobiilisovellukset voivat olla keskeisessä roolissa pandemian vastaisessa taistelussa. EU tekee yhteistyötä jäsenmaiden kanssa tehokkaiden ratkaisuiden löytämiseksi. Koska jäljityssovellukset keräävät käyttäjistään tietoja, parlamentti on painottanut, että sovellukset täytyy suunnitella huolellisesti tietosuoja mielessä pitäen. Komissio on suositellut yhteisen […]

Posted in Yleiset Uutiset | Comments Off on :EUROOPAN UNIONI: Koronaviruksen jäljityssovellukset: yksityisyyden ja tietosuojan varmistaminen

Turun yliopiston tutkijoiden kehittämä Lakitutka-sovellus tekee lainsäädännöstä läpinäkyvämpää

Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta on kehittänyt sovelluksen, joka kokoaa ensimmäistä kertaa yhteen kaiken julkisen lainvalmisteluaineiston. Kaikille avoimen verkkosovelluksen ensimmäinen versio on julkaistu osoitteessa lakitutka.fi. Eduskunta hyväksyy vuosittain satoja hallituksen esityksiä laeiksi. Lakitutka-sovellus tuo julkiset lakiasiakirjat yhdelle alustalle. Sovelluksen on tarkoitus toteuttaa yhden luukun periaatetta, jotta eri aineistoja ei tarvitsisi etsiä ja yhdistellä eri lähteistä. – […]

Posted in Yleiset Uutiset | Comments Off on Turun yliopiston tutkijoiden kehittämä Lakitutka-sovellus tekee lainsäädännöstä läpinäkyvämpää

Oikeuskansleri ei näe esteitä valtioneuvoston ja Telian yhteistyölle koronaviruksen vastaisessa taistelussa

Oikeuskansleri linjasi eilen, että se hyväksyy valtioneuvoston ja Telian yhteistyön koronaviruskriisissä. Yhteistyö koskee Telian paikkatietopalvelua, jonka yhtiö on antanut valtioneuvoston käyttöön kolmeksi kuukaudeksi. Sen avulla viranomaiset voivat seurata koronavirusepidemiaa koskevien päätösten vaikuttavuutta ihmisjoukkojen liikkumisessa. ”Palvelun käyttö valtioneuvostossa ei voinut vaarantaa kenenkään oikeuksia eikä valtioneuvoston kanslia ollut menetellyt lainvastaisesti tai muuten virheellisesti ottaessaan käyttöön mobiililaitteiden paikkatietoa […]

Posted in Yleiset Uutiset | Comments Off on Oikeuskansleri ei näe esteitä valtioneuvoston ja Telian yhteistyölle koronaviruksen vastaisessa taistelussa

Koronapandemia lisännyt uusia rikollisia ansaintamahdollisuuksia

Finanssivalvonta kehottaa valvottaviaan tarkkaavaisuuteen tilanteissa, joissa epätavallisia liiketoimia ja rahansiirtoja tapahtuu aloilla, joihin koronapandemian voidaan epäillä vaikuttaneen negatiivisesti – kuten vähittäiskauppa ja muu käteistä runsaasti käyttävä liiketoiminta sekä ulkomaankauppa, jossa on mukana entuudestaan tuntemattomia toimijoita. Finanssivalvonta painottaa Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) ja OECD:n rahanpesun vastaisen työryhmän (FATF) näkemyksiä, että poikkeukselliset olosuhteet eivät saa johtaa rahanpesun ja […]

Posted in Yleiset Uutiset | Comments Off on Koronapandemia lisännyt uusia rikollisia ansaintamahdollisuuksia

Itä-Suomen yliopisto avaa Suomen laajimman avoimen yliopiston väylän oikeustieteelliseen tutkintoon (ON/OTM)

Itä-Suomen yliopisto avaa oikeustieteisiin kevään 2021 opiskelijavalintoihin avoimen yliopiston väylän 30 opiskelijan kiintiöllä. Kyseisellä väylällä voi hakea oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoihin. – Laajentuneiden todistusvalintojen rinnalla on tärkeä mahdollistaa opiskelijaksi pääsy niin sanotuille hakupainealoille muita reittejä pitkin joustavasti erilaisilla taustoilla, toteaa oikeustieteiden laitoksen johtaja Matti Turtiainen. Itä-Suomen yliopiston yleisenä tavoitteena on kasvattaa avoimen yliopiston kautta otettavien määrää. […]

Posted in Yleiset Uutiset | Comments Off on Itä-Suomen yliopisto avaa Suomen laajimman avoimen yliopiston väylän oikeustieteelliseen tutkintoon (ON/OTM)

KKO ja KHO: Vahva oikeusvaltio kantaa yli kriisiajan

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila koko maailmassa tuottaa väistämättä lieveilmiöitä, jotka näkyvät myös tuomioistuinten toiminnassa. Korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden presidentit korostavat kuitenkin, että Suomessa tuomioistuimiin voi luottaa ja oikeusvaltio toimii poikkeusoloista huolimatta. Koronavirusepidemia vaikuttaa tuomioistuinten toimintaan myös välillisesti ja pidemmällä aikavälillä. Laajat yhteiskunnalliset vaikutukset ovat väistämättömiä. Voimakkailla rajoitustoimilla on aina myös kielteisiä vaikutuksia. Ne näkyvät aikanaan […]

Posted in Yleiset Uutiset | Comments Off on KKO ja KHO: Vahva oikeusvaltio kantaa yli kriisiajan

Lakivaliokunta: Vapaudessa tuomion täytäntöönpanoa odottavien vankeusrangaistuksen aloitusta siirretään koronaviruksen vuoksi

Vankeusrangaistuksien täytäntöönpanon aloittamista lykätään sellaisten vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa vapaudessa odottavien tuomittujen osalta joita tuomioistuin ei ole määrännyt vangittavaksi.  Muutos ei merkitse vankilassa jo olevien vankien ennenaikaista vapauttamista. Vankeusrangaistusten täytäntöönpanosta ei kokonaan luovuta eikä rangaistuksia päästetä raukeamaan. Tavoitteena on vähentää vankilukua tilapäisesti, jotta vankien ja vankilahenkilökunnan terveys sekä rangaistusten asianmukainen ja turvallinen täytäntöönpano voidaan turvata koronavirusepidemian aikana. Joissakin […]

Posted in Yleiset Uutiset | Comments Off on Lakivaliokunta: Vapaudessa tuomion täytäntöönpanoa odottavien vankeusrangaistuksen aloitusta siirretään koronaviruksen vuoksi

Apulaistietosuojavaltuutettu määräsi perintätoimiston poistamaan vanhat henkilötiedot, joiden säilyttämistä kirjanpitolaki ei edellytä

Apulaistietosuojavaltuutettu on antanut Intrum Oy:lle määräyksen poistaa rekisteröidyn pyynnöstä tämän henkilötiedot, jotka liittyvät yli viisi vuotta sitten päättyneisiin perintätoimiin ja joiden säilyttäminen ei perustu kirjanpitolainsäädäntöön. Rekisteröity oli pyytänyt ensin pääsyä itseään koskeviin, perintätoimiston hallussa oleviin tietoihin ja myöhemmin esittänyt lisäksi pyynnön saada tietonsa poistetuksi. Perintätoimisto oli kieltäytynyt poistopyynnöstä vedoten kirjanpitolakiin. Tietosuojavaltuutetun toimistolle antamassaan selvityksessä perintätoimisto […]

Posted in Yleiset Uutiset | Comments Off on Apulaistietosuojavaltuutettu määräsi perintätoimiston poistamaan vanhat henkilötiedot, joiden säilyttämistä kirjanpitolaki ei edellytä

Erävalvontaraportti: Joka kymmenes rikkoi lakia luonnossa

Metsähallituksen erävalvonta tarkasti viime vuonna 8 700 maastossa liikkujaa. Joka kymmenes oli liikkeellä ilman harrastukseen tarvittavaa lupaa tai ei noudattanut lainsäädäntöä. Tavallisimmin rikkeihin syyllistyvät kalastajat, selviää Metsähallituksen erävalvontaraportista. Tarkastetuista kalastajista 84 prosenttia kalasti täysin luvallisesti ja lain kirjaimen mukaan. Tyypillisiä rikkeitä olivat sen sijaan pyydysten puutteellinen merkintä ja kalastonhoitomaksun laiminlyönti. Metsästäjillä luvat olivat paremmin hallussa, kuten […]

Posted in Yleiset Uutiset | Comments Off on Erävalvontaraportti: Joka kymmenes rikkoi lakia luonnossa

YHTEYSTIEDOT:

Victoria Media / Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 0405563129
email: oikeusmedia(@)victoriamedia.fi
Gmail: oikeusmedia(@)gmail.com

OIKEUSMEDIA SOMESSA!!