OIKEUSMEDIA

Oikeusmaailman uutiset

Väitös

:VÄITÖS: Sovittelu ei ole oikeuden ulkopuolella

Sovittelijan puolueettomuus ja asianosaisten mahdollisuus osallistua tasapuolisesti sovitteluun ovat vähimmäisehtoja sille, että sovittelumenettely voidaan katsoa oikeudenmukaiseksi. Sovittelumenettelyä ohjaavat oikeudelliset periaatteet. Oikeustieteen maisteri Petra Hietanen-Kunwald väittelee aiheesta Helsingin yliopistossa 26. lokakuuta. Riidanratkaisumenetelmät voidaan jakaa kahteen pääryhmään sen mukaan, kuka päättää ratkaisun sisällöstä ja mihin ratkaisu perustuu. Perinteisessä oikeudenkäynnissä tuomari antaa riitaan ratkaisun, joka perustuu aineelliseen oikeuteen. […]

Posted in Väitös | Comments Off on :VÄITÖS: Sovittelu ei ole oikeuden ulkopuolella

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen väittelee tänään EU:n etusijaperiaatteesta Suomen valtiosäännössä

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen väittelee tänään EU:n etusijaperiaatteesta Suomen valtiosäännössä OTL, LLM, VT Mikko Puumalainen osoittaa väitöstutkimuksessaan Suomen valtiosäännössä olevan puutteita, jotka vaikeuttavat mahdollisuuksia suojata sen perustuslaillisia ydinarvoja. Tämä rajoittaa myös Suomen mahdollisuuksia käydä EU:n ja Suomen välistä perustuslaillista dialogia sekä altistaa sen perustuslakia koskeville konflikteille EU:n kanssa. Puutteiden vuoksi Suomi ei myöskään pysty antamaan panostaan […]

Posted in Väitös | Comments Off on Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen väittelee tänään EU:n etusijaperiaatteesta Suomen valtiosäännössä

Väitös: Poliisien kielitaidot ovat puutteellisia

Sanna Heittola poliisilaitoksen edessä Vaasassa. Kuvaaja: Riikka Kalmi/Vaasan yliopisto Suomen kaksikielisissä poliisilaitoksissa työskentelevien poliisien kielitaito ei ole laissa vaaditulla tasolla, ilmenee filosofian maisteri Sanna Heittolan väitöstutkimuksesta. – Vain vajaa kolmannes suomenkielisistä poliiseista arvioi kielitaitonsa olevan sellaisella tasolla, että he kykenevät hoitamaan työnsä myös ruotsiksi, sanoo Vaasan yliopistossa väittelevä Heittola. Yli 80 prosenttia ruotsinkielisistä poliiseista täyttää lain asettamat […]

Posted in Väitös | Comments Off on Väitös: Poliisien kielitaidot ovat puutteellisia

:VÄITÖS: Eläinsuojeluun liittyvästä rikos- ja hallintoprosessista löytyy parannettavaa

Tarja Koskela on suorittanut varanotaarin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 1993 ja hallintotieteiden maisterin tutkinnon Itä-Suomen ylipistossa vuonna 2010. Hallintotieteiden maisteri Tarja Koskela havaitsi väitöstutkimuksessaan, että niin eläinsuojeluun liittyvässä rikosprosessissa, hallintomenettelyssä kuin hallintoprosessissa löytyy parannettavaa. Tutkimuksessa esitetään, että eläinsuojeluvalvontaa tulisi tehdä suunnitelmallisesti ja riskiperustein, ei pelkästään epäilyyn perustuen. Myös paikallisen eläinsuojeluviranomaisen tehtävän keskittäminen vain yhdelle viranomaiselle […]

Posted in Väitös | Comments Off on :VÄITÖS: Eläinsuojeluun liittyvästä rikos- ja hallintoprosessista löytyy parannettavaa

:VÄITÖS: Venäläiset omaksuivat lännestä kaksi vastakkaista oikeuskäsitystä

Venäjälle omaksuttiin lännestä sekä universaalia laillisuutta että autokraattista laillisuutta korostavat näkemykset. Turun yliopistossa väittelevä Tatiana Borisova tarkastelee tutkimuksessaan Venäjän virallisen laillisuuskäsityksen syntyä ja kehitystä historiallisesta näkökulmasta. Väitöskirjassaan Borisova tarkastelee historiallisesta näkökulmasta Venäjän virallisen laillisuuskäsityksen syntyä ja kehitystä lain toimivuuden edellytyksenä ja sen pohjana myöhäisellä imperiumin ajalla 1800–1918. – Väitän, että tämä traditio näyttäytyi laillisuuden vaalimisena, […]

Posted in Oikeushistoria, Väitös | Comments Off on :VÄITÖS: Venäläiset omaksuivat lännestä kaksi vastakkaista oikeuskäsitystä

:VÄITÖS: Riidanratkaisu ja teknologia: mikä on tuomioistuinten tulevaisuus?

OTM, VT Riikka Koulu Perinteisesti valtiolliset tuomioistuimet ovat ratkaisseet yksityisten henkilöiden väliset riidat ja ovat kontrolloineet tuomioiden täytäntöönpanoa. Kuitenkin rajat ylittävän verkkokaupan voimakas kasvu ja kansainvälistyminen ovat muuttamassa tilannetta. Verkkokaupassa syntyvien riitojen ratkaisuun on kehitetty täysin uusia, yksityisiä riidanratkaisutapoja ja uuden informaatio- ja viestintäteknologian myötä myös täytäntöönpano on mahdollista ulkoistaa valtiollisten tuomioistuimisten ulkopuolelle. Julkisen vallan […]

Posted in Väitös | Comments Off on :VÄITÖS: Riidanratkaisu ja teknologia: mikä on tuomioistuinten tulevaisuus?

:VÄITÖS: Onko valtion omistajaohjaus osakeyhtiölain mukaista?

OTM Patrik Nyström on syntynyt vuonna 1985 Salossa ja kirjoittanut ylioppilaaksi Turun Luostarivuoren lukiosta vuonna 2004. Korkeakoulututkintonsa (OTM) Nyström suoritti Turun yliopistossa vuonna 2011. Osakeyhtiön toiminnan tarkoitus on tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Yrityksen yhteiskuntavastuun ja vastuullisen sijoittamisen juridiset aspektit sivuutetaan yleensä viittaamalla tähän osakeyhtiölain olettamasäännökseen. Lakimies Patrik Nyströmin Turun yliopistossa tarkastettavan väitöstutkimuksen […]

Posted in Oikeustiede, Väitös | Comments Off on :VÄITÖS: Onko valtion omistajaohjaus osakeyhtiölain mukaista?