OIKEUSMEDIA

Oikeusmaailman uutiset

Uncategorized

:COVID-19 Aluehallintovirastot määräävät oppilaitokset suljettavaksi ja kieltävät yli 10 hengen yleisötilaisuudet

Aluehallintovirastot ovat 17.3.2020 antaneet määräykset, joiden mukaan oppilaitokset suljetaan ja yli 10 hengen yleiset kokoukset ja yleisötilaisuudet kielletään. Toimenpiteiden tarkoitus on uuden koronaviruksen aiheuttaman epidemian rajoittaminen. Määräykset ovat voimassa 18.3.-13.4.2020 välisen ajan ja korvaavat 13.3.2020 annetut määräykset. Aluehallintovirastot määräävät, että koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus […]

Posted in Uncategorized | Comments Off on :COVID-19 Aluehallintovirastot määräävät oppilaitokset suljettavaksi ja kieltävät yli 10 hengen yleisötilaisuudet

Hallintovaliokunta hyväksyi mietinnöt EU:n tietosuojapakettiin liittyvästä kansallisesta lainsäädännöstä

Eduskunnan hallintovaliokunta hyväksyi torstaina 25. lokakuuta EU:n tietosuojapaketin kansalliseen täytäntöönpanoon liittyvät mietinnöt tietosuojalaista (HaVM 13/2018 vp) sekä laista henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa (HaVM 14/2018 vp). Tietosuojalaki täsmentää ja täydentää henkilötietojen käsittelyä koskevaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Laki henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa panee täytäntöön rikosasioiden tietosuojadirektiivin. Hallintovaliokunta toteaa, että lait on tarpeen saattaa voimaan samanaikaisesti. Tietosuojalaki täydentämään EU:n tietosuoja-asetusta […]

Posted in Uncategorized | Comments Off on Hallintovaliokunta hyväksyi mietinnöt EU:n tietosuojapakettiin liittyvästä kansallisesta lainsäädännöstä

Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen blogissa: Esitutkintapakosta ei pidä oikopäätä luopua

Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen käsittelee uusimmassa blogikirjoituksessaan Valtioneuvoston selontekoa sisäisestä turvallisuudesta. ”Selonteon yhtenä ratkaisumallina resurssiahdinkoon näyttää olevan hälytystoiminnan rahoittaminen hakemalla tarvittavat säästöt esitutkinnasta. Ovatko hyödyt sen suuruisia, että nykymallilla saavutettu, poikkeuksellisen korkea luottamus poliisiin ja muuhun viranomaistoimintaan kannattaa sen vuoksi riskeerata? Minusta esitutkinnasta ei ole enää varaa eikä oikeutta säästää.”, Nissinen painottaa. Selonteossa […]

Posted in Uncategorized | Comments Off on Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen blogissa: Esitutkintapakosta ei pidä oikopäätä luopua

YHTEYSTIEDOT:

Victoria Media / Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 0405563129
email: oikeusmedia(@)victoriamedia.fi
Gmail: oikeusmedia(@)gmail.com

OIKEUSMEDIA SOMESSA!!