OIKEUSMEDIA

Oikeusmaailman uutiset

Perustuslakivaliokunta

Perustuslakivaliokunta: Kansalaisaloite ei ole ongelmaton perustuslain yhdenvertaisuussäännöksen kannalta

Perustuslakivaliokunta on antanut lausunnon kansalaisaloitteesta avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta (KAA 2/2016 vp). Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten lakivaliokunnan pyynnöllä. Kansalaisaloitteessa ehdotetaan säädettäväksi laki, jolla kumotaan avioliittolain muuttamisesta annettu, 1.3.2017 voimaan tuleva laki. Tarkoituksena olisi, että nyt voimassa olevan avioliittolain säännökset jäävät voimaan, ja avioliitto […]

Posted in Perustuslakivaliokunta | Comments Off on Perustuslakivaliokunta: Kansalaisaloite ei ole ongelmaton perustuslain yhdenvertaisuussäännöksen kannalta