OIKEUSMEDIA

Oikeusmaailman uutiset

Oikeusministeriö

Poliisibarometri: Suomalaisten luotto poliisiin on yhä vahva

Valtaosa suomalaisista luottaa yhä poliisiin. Tuoreeseen poliisibarometriin vastanneista 91 prosenttia luottaa poliisiin melko tai erittäin paljon. Luottamus on vähentynyt jonkin verran edellisestä mittauksesta (2018: 95%). Tulosten perusteella poliisi on onnistunut tärkeimmissä tehtävissään hyvin ja poliisityötä arvostetaan. – Suomalaisen yhteiskunnan ja oikeusjärjestelmän kannalta on tärkeää, että ihmiset luottavat poliisiin ja muihin turvallisuusviranomaisiin. Luottamus on maassamme korkeaa, […]

Posted in Oikeusministeriö | Comments Off on Poliisibarometri: Suomalaisten luotto poliisiin on yhä vahva

Rikoksentorjuntaneuvosto: Myymälävarkauksia ehkäistään monialaisesti

Myymälävarkauksien ehkäisemistoimia suunnitellut työryhmä ehdottaa, että myymälävarkauksia pyritään ehkäisemään alakoululaisille suunnattujen viestintäkampanjoiden avulla. Kauppiaille ehdotetaan laadittavaksi oppaita näpistysrikollisuuden käsittelemiseksi. Lisäksi työryhmä ehdottaa muun muassa sovittelutoiminnan edelleen kehittämistä niin sanotusta katusovittelusta saatujen hyvien kokemusten mukaisesti. Poliisin ja kaupan toimijoiden tiedonvaihtoa edistetään eri keinoin. Rikoksentorjuntaneuvosto asetti myymälävarkauksien ehkäisyä kehittävän työryhmän toimikaudelle 1.3.2019–28.2.2020. Tavoitteena oli koota tietoa myymälävarkauksien […]

Posted in Oikeusministeriö | Comments Off on Rikoksentorjuntaneuvosto: Myymälävarkauksia ehkäistään monialaisesti

Lakiluonnos laittoman uhkauksen syyteoikeudesta lausunnolle

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (rkp) Oikeusministeriössä on valmistunut luonnos hallituksen esitykseksi laittoman uhkauksen säätämisestä virallisen syytteen alaiseksi. Laiton uhkaus olisi virallisen syytteen alainen, jos se kohdistuu henkilöön hänen työtehtävänsä tai julkisen luottamustehtävänsä vuoksi. – Suomessa on valitettavasti lisääntynyt toiminta, jossa eri tavoin häiritään ja uhkaillaan työtään tai luottamustointaan hoitavia ihmisiä. Tähän ilmiöön on tärkeää puuttua, sanoo […]

Posted in Oikeusministeriö | Comments Off on Lakiluonnos laittoman uhkauksen syyteoikeudesta lausunnolle

Oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamisesta selvitys

Oikeusministeriö on asettanut selvityshenkilön selvittämään oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamista. Selvityksen laatii varatuomari Juhani Jokinen. Hankkeen tavoitteena on selvittää aiempaa tarkemmin valtakunnallisen oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamista. Edellisen kerran oikeusministeriö selvitti viraston perustamista vuonna 2017. Viraston toiminnan periaatteita ja organisointimalleja on kuitenkin tarpeen arvioida nyt tarkemmin. Lisäksi talous- ja velkaneuvonta on tullut oikeusaputoimistojen tehtäviksi aiemman selvityksen jälkeen. […]

Posted in Oikeusministeriö | Comments Off on Oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamisesta selvitys

Esitysluonnos: Yksittäisen terroristin rahoittaminen rangaistavaksi

Oikeusministeriössä on valmisteltu hallituksen esityksen luonnos, jolla täydennettäisiin ja muutettaisiin terrorismin rahoittamista koskevaa lainsäädäntöä. Uutena rikoksena säädettäisiin rangaistavaksi yksittäisen terroristin rahoittaminen. Terroristiryhmän rahoittamisen rangaistusasteikkoa ankaroitettaisiin niin, että teosta voitaisiin tuomita vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään kuusi vuotta. Nykyisin terroristiryhmän rahoittamisesta voidaan tuomita sakkoa tai enintään kolme vuotta vankeutta. Lainsäädännön täydentäminen on tarpeen kansainvälisten suositusten […]

Posted in Oikeusministeriö | Comments Off on Esitysluonnos: Yksittäisen terroristin rahoittaminen rangaistavaksi

Uusi käsikirja, podcasteja ja suositukset viharikosten vastaiseen työhön

Against hate -hanke on tuottanut uusia koulutusmateriaaleja vihapuheen vastaiseen työhön. Hankkeen päättyessä julkaistaan käsikirja, podcasteja sekä suosituksia. Oikeusministeriön koordinoimassa vihapuheen ja viharikosten vastaisen työn hankkeessa on julkaistu erityisesti syyttäjille, tuomareille ja muilla ammattilaisille tarkoitettu käsikirja. Se sisältää tietoa lainsäädännöstä, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännöistä, oikeuskäytännöstä sekä aihetta koskevista tutkimuksista. Hankkeessa on julkaistu myös kolme podcastia otsikolla Puhetta […]

Posted in Oikeusministeriö | Comments Off on Uusi käsikirja, podcasteja ja suositukset viharikosten vastaiseen työhön

Apulaisoikeuskansleri: Sisäministeriössä puutteita salassa pidettävien asiakirjojen käsittelyssä

Sisäministeriössä oli menetelty säännösten ja määräysten vastaisesti salassa pidettävien asiakirjojen rekisteröinnissä ja arkistoinnissa. Lisäksi ilmeni, että kyseisiä asiakirjoja näytti jääneen ministeriössä pysyvästi kadoksiin. Apulaisoikeuskansleri antoi tämän vuoksi sisäministeriölle huomautuksen. Apulaisoikeuskansleri oli tapauksessa pyytänyt sisäministeriötä toimittamaan hänelle tiettyjä ministeriön käsittelemään asiaan liittyneitä salaista tiedonhankintaa koskeneita asiakirjoja. Kaikkia pyydettyjä asiakirjoja ei kuitenkaan löytynyt sisäministeriöstä. Apulaisoikeuskansleri ryhtyi omana […]

Posted in Oikeusministeriö | Comments Off on Apulaisoikeuskansleri: Sisäministeriössä puutteita salassa pidettävien asiakirjojen käsittelyssä

Suomi tehostaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaa

Maailmanlaajuinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen toimintaryhmä Financial Action Task Force on julkistanut Suomea koskevan arviointiraporttinsa. FATF toteaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnan olevan Suomessa kokonaisuutena kohtuullisen hyvällä tasolla, mutta raportista todetaan myös puutteita. – Suomi on lisäämässä viranomaisten resursseja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnassa. Erityisesti finanssisektorin valvontaan panostetaan. Myös rahanpesun selvittelykeskuksen toimintaa tehostetaan. Suojelupoliisin […]

Posted in Oikeusministeriö | Comments Off on Suomi tehostaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaa

Arviomuistio lähestymiskiellon valvonnan tehostamisesta valmistunut

Oikeusministeriössä on valmistunut muistio, jossa arvioidaan lähestymiskiellon sähköisen valvonnan tarvetta ja edellytyksiä käyttöönotolle. Lisäksi on arvioitu muita vaihtoehtoja lähestymiskiellon valvonnan tehostamiseksi. Lähestymiskiellon määrääminen on yksi keino ehkäistä toistuvaa lähisuhteissa tapahtuvaa väkivaltaa. Lähestymiskieltoa voi rikkoa monin eri tavoin, kuten puhelinsoitolla, tekstiviestillä, kyttäämällä kotipihalla tai seuraamalla autolla. Lähestymiskiellon noudattamisen valvonta on käytännössä tällä hetkellä sen varassa, että […]

Posted in Oikeusministeriö | Comments Off on Arviomuistio lähestymiskiellon valvonnan tehostamisesta valmistunut

Oikeusministeriön organisaatio uudistuu toukokuun alussa

Kuva: Oikeusministeriö Oikeusministeriön organisaatio uudistuu toukokuussa. Organisaatio muodostuu jatkossa esikunnasta ja neljästä osastosta, jotka ovat demokratia- ja julkisoikeusosasto, hallinto- ja ohjausosasto, kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosasto sekä yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osasto. Valtioneuvoston asetus oikeusministeriön organisaatiosta on hyväksytty valtioneuvostossa helmikuussa. Tämän jälkeen osastopäälliköiden virat olivat julkisessa haussa. Toimitusministeristö ei kuitenkaan voi nimittää osastopäälliköitä virkoihinsa, koska kyseessä ovat ylimmän johdon […]

Posted in Oikeusministeriö | Comments Off on Oikeusministeriön organisaatio uudistuu toukokuun alussa

YHTEYSTIEDOT:

Victoria Media / Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 0405563129
email: oikeusmedia(@)victoriamedia.fi
Gmail: oikeusmedia(@)gmail.com

OIKEUSMEDIA SOMESSA!!