OIKEUSMEDIA

Oikeusmaailman uutiset

Korkein hallinto-oikeus (KHO)

Ahvenanmaan kuntarakennetta koskevien maakuntalakien voimaantulolle ei estettä

Korkein oikeus (KKO) on tänään antanut tasavallan presidentille lausunnon maakuntalaeista, jotka koskevat Ahvenanmaan kuntarakennetta. KKO katsoo, että maakuntalait on erästä lähinnä teknisluonteista pykälää lukuun ottamatta annettu Ahvenanmaan maakunnalle kuuluvan lainsäädäntövallan puitteissa. Maakuntapäivien marraskuussa 2018 hyväksymän kuntarakenteen uudistamista koskevan maakuntalain tarkoituksena on toteuttaa Ahvenanmaalla kuntarakenteen uudistus siten, että maakunnassa on viimeistään vuoden 2022 alusta lähtien Maarianhaminan […]

Posted in Korkein hallinto-oikeus (KHO), Maakuntalaki | Comments Off on Ahvenanmaan kuntarakennetta koskevien maakuntalakien voimaantulolle ei estettä

Korkeimman hallinto-oikeuden presidentiksi esitetään Kari Kuusiniemeä

Valtioneuvosto esittää, että korkeimman hallinto-oikeuden presidentiksi nimitetään oikeustieteen tohtori, korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvos Kari Kuusiniemi syyskuun alusta. Tasavallan presidentin on tarkoitus päättää nimityksestä huomenna perjantaina 18. toukokuuta. Kari Kuusiniemi on toiminut korkeimman hallinto-oikeuden tuomarina vuodesta 1999. Tällä hetkellä hän on myös jaoston puheenjohtaja ja presidentin sijainen. Hän on aiemmin toiminut mm. professorina Turun yliopistossa ja Teknillisessä […]

Posted in Korkein hallinto-oikeus (KHO) | Comments Off on Korkeimman hallinto-oikeuden presidentiksi esitetään Kari Kuusiniemeä

KHO työskentelee turvapaikka- ja muissa ulkomaalaisasioissa ripeästi

Turvapaikkahakemusten vuoksi korkeimman hallinto-oikeuden asiamäärät ovat kasvaneet vuosittain vuodesta 2016. Kun tuomioistuimeen saapui vuonna 2014 noin neljätuhatta asiaa, vuonna 2017 määrä oli jo lähes kuusi ja puolituhatta. Vuoden 2018 ensimmäisellä neljännekselle asioita oli kirjattu jo puolisentoistatuhatta. Turvapaikka-asiat alkoivat lisääntyä KHO:ssa vuosina 2016 – 2017, kun vuonna 2015 saapuneiden turvapaikanhakijoiden hakemukset oli käsitelty Maahanmuuttovirastossa ja hallinto-oikeuksissa. […]

Posted in Korkein hallinto-oikeus (KHO) | Comments Off on KHO työskentelee turvapaikka- ja muissa ulkomaalaisasioissa ripeästi

KHO ratkaisi viime vuonna ennätysmäärän asioita

Vuosi 2017 oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa poikkeuksellinen. Saapuneiden asioiden määrä edellisvuodesta kasvoi huomattavasti ja asioita ratkaistiin vuoden 2017 aikana ennätykselliset 6636. Asioita ratkaistiin neljässä jaostossa. Turvapaikka-asiat lisäsivät tuomioistuimen työmäärää ennennäkemättömän paljon.  Suurimmat asiaryhmät olivat ulkomaalaisasiat, sosiaali- ja terveydenhuoltoasiat sekä veroasiat.  Yksittäisistä asiaryhmistä suurin oli turvapaikka-asiat, joita koskevia valituslupahakemuksia tuli korkeimpaan hallinto-oikeuteen viime vuonna 3219.   Korkein […]

Posted in Korkein hallinto-oikeus (KHO) | Comments Off on KHO ratkaisi viime vuonna ennätysmäärän asioita

KHO:n presidentti Pekka Vihervuori: Oikeudelliset perusarvot ja hyvä lainvalmistelu ovat oikeusturvan tae

Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Vihervuori Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Vihervuori on huolestunut oikeudellisten perusarvojen ja kansainvälisesti vakiintuneiden peruslähtökohtien väheksymisestä eräissä Euroopan maissa. Yksikin heikko lenkki on liikaa, jotta unionin yhteinen oikeusjärjestelmä toteutuisi tarkoitetulla tavalla. Vihervuori puhui KKO:n ja KHO:n yhteisessä juhlaseminaarissa Helsingissä ja lisäsi, että onneksi esimerkiksi Puolassa ja Unkarissa on oikeuslaitosten vanhassa toimivassa ytimessä […]

Posted in Korkein hallinto-oikeus (KHO) | Comments Off on KHO:n presidentti Pekka Vihervuori: Oikeudelliset perusarvot ja hyvä lainvalmistelu ovat oikeusturvan tae

KHO: Ylimmän tuomioistuimen veroasiantuntemus on elintärkeää oikeusturvalle

  Tuomareiden osaaminen ja tasapainoinen erikoistuminen tekevät tuomioistuimen sisäisen syvällisen ja kriittisenkin keskustelun mahdolliseksi. Niitä arvostetaan myös tuomioistuinten ulkopuolella yhteiskunnassa. Tervehdyspuheessaan verotuomareiden kansainvälisen järjestön IATJ:n 8. yleiskokouksessa korkeimmassa hallinto-oikeudessa 6.10.2017 korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Vihervuori korosti vero-oikeuden eri osa-alueita hallitsevien tuomareiden ammatillisen osaamisen tarpeellisuutta etenkin ylimmissä veroasioita käsittelevissä tuomioistuimissa. -Viime vuosina meillä Suomessa kylläkin on kapeista yhtenäistämisnäkökulmista […]

Posted in Korkein hallinto-oikeus (KHO) | Comments Off on KHO: Ylimmän tuomioistuimen veroasiantuntemus on elintärkeää oikeusturvalle

KHO: Islamista kristinuskoon kääntyneiden turvapaikanhakijoiden uusi turvapaikkaperuste edellyttää huolellista selvittämistä

Monet Iranista, Irakista ja Afganistanista tulleet islaminuskoiset turvapaikanhakijat ovat turvapaikkahakemuksen käsittelyn edetessä perustelleet kansainvälisen suojelun tarvetta Suomessa tapahtuneella kristinuskoon kääntymisellä. Maahanmuuttovirasto ja hallinto-oikeudet joutuvat tällöin huolellisesti arvioimaan heidän muuttunutta tilannettaan.  Korkein hallinto-oikeus (KHO) on alkaneen vuoden aikana antanut tapauksista useita päätöksiä, joiden taustalla on muun ohella Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen palautuskieltoa koskeva oikeuskäytäntö. KHO on tänään antanut […]

Posted in Korkein hallinto-oikeus (KHO) | Comments Off on KHO: Islamista kristinuskoon kääntyneiden turvapaikanhakijoiden uusi turvapaikkaperuste edellyttää huolellista selvittämistä

Korkein hallinto-oikeus: KHO:n vuosikertomus 2016 on julkaistu

Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikertomus sisältää tiiviin katsauksen vuoden 2016 oikeudellisesti merkittävimpiin ja eniten julkisuutta saaneisiin asioihin. Tänään julkaistussa vuosikertomuksessa taustoitetaan muun ohella eurooppalaisten tuomioistuinten oikeuskäytäntö osana korkeimman hallinto-oikeuden ulkomaalaisasioiden käsittelyä. Lisäksi vuosikertomuksessa tarkastellaan korkeimman hallinto-oikeuden vuoden 2016 lopussa annettua laajaa kilpailuoikeudellista ratkaisua, joka koski Valion määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä. Vuosikertomuksessa paneudutaan myös tuulivoimaan liittyvien valitusasioiden käsittelyyn ja […]

Posted in Korkein hallinto-oikeus (KHO) | Comments Off on Korkein hallinto-oikeus: KHO:n vuosikertomus 2016 on julkaistu

KHO ratkaisi ennätysmäärän asioita vuoden 2016 aikana

Vuosi 2016 oli korkeimmalle hallinto-oikeudelle historiallinen monessakin mielessä. Saapuneiden asioiden määrä kasvoi 11 prosenttia ja ratkaistujen asioiden määrä nousi kolmanneksella edellisvuodesta. Muutoksenhakuasian käsittely kesti viime vuonna keskimäärin 10 kuukautta, kun tavoiteaika oli 12 kuukautta. Ulkomaalaisasioissa käsittelyajat lyhenivät kahdella kuukaudella. Viime vuonna muutoksenhakuasioita tuli yhteensä 4 773 (vuonna 2015: 4 319). Vuoden 2016 aikana korkeimmassa hallinto-oikeudessa […]

Posted in Korkein hallinto-oikeus (KHO) | Comments Off on KHO ratkaisi ennätysmäärän asioita vuoden 2016 aikana

Turvapaikkavalitusten määrä lähes kaksinkertaistunut korkeimmassa hallinto-oikeudessa – kasvuun varauduttu

Kuva: Korkein hallinto-oikeus Korkein hallinto-oikeus on varautunut turvapaikka-asioissa hallinto-oikeuden päätöksistä tehtävien valitusten määrän nopeaan kasvuun. Syyskuun loppuun mennessä KHO:een oli jätetty yhteensä 504 turvapaikkapäätöstä koskevaa valituslupahakemusta, kun viime vuoden vastaavana aikana määrä oli 258. Valituslupahakemusten määrän arvioidaan loppuvuotta kohden entisestään kasvavan. Turvapaikka-asioiden ohella myös muita ulkomaalaisasioita, kuten perhesideperusteisia oleskelulupia, koskevien valituslupahakemusten määrä on kasvanut viime […]

Posted in Korkein hallinto-oikeus (KHO) | Comments Off on Turvapaikkavalitusten määrä lähes kaksinkertaistunut korkeimmassa hallinto-oikeudessa – kasvuun varauduttu

YHTEYSTIEDOT:

Victoria Media / Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 0405563129
email: oikeusmedia(@)victoriamedia.fi
Gmail: oikeusmedia(@)gmail.com

OIKEUSMEDIA SOMESSA!!