OIKEUSMEDIA

Oikeusmaailman uutiset

Korkein hallinto-oikeus (KHO)

KHO ratkaisi viime vuonna ennätysmäärän asioita

Vuosi 2017 oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa poikkeuksellinen. Saapuneiden asioiden määrä edellisvuodesta kasvoi huomattavasti ja asioita ratkaistiin vuoden 2017 aikana ennätykselliset 6636. Asioita ratkaistiin neljässä jaostossa. Turvapaikka-asiat lisäsivät tuomioistuimen työmäärää ennennäkemättömän paljon.  Suurimmat asiaryhmät olivat ulkomaalaisasiat, sosiaali- ja terveydenhuoltoasiat sekä veroasiat.  Yksittäisistä asiaryhmistä suurin oli turvapaikka-asiat, joita koskevia valituslupahakemuksia tuli korkeimpaan hallinto-oikeuteen viime vuonna 3219.   Korkein […]

Posted in Korkein hallinto-oikeus (KHO) | Comments Off on KHO ratkaisi viime vuonna ennätysmäärän asioita

KHO:n presidentti Pekka Vihervuori: Oikeudelliset perusarvot ja hyvä lainvalmistelu ovat oikeusturvan tae

Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Vihervuori Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Vihervuori on huolestunut oikeudellisten perusarvojen ja kansainvälisesti vakiintuneiden peruslähtökohtien väheksymisestä eräissä Euroopan maissa. Yksikin heikko lenkki on liikaa, jotta unionin yhteinen oikeusjärjestelmä toteutuisi tarkoitetulla tavalla. Vihervuori puhui KKO:n ja KHO:n yhteisessä juhlaseminaarissa Helsingissä ja lisäsi, että onneksi esimerkiksi Puolassa ja Unkarissa on oikeuslaitosten vanhassa toimivassa ytimessä […]

Posted in Korkein hallinto-oikeus (KHO) | Comments Off on KHO:n presidentti Pekka Vihervuori: Oikeudelliset perusarvot ja hyvä lainvalmistelu ovat oikeusturvan tae

KHO: Ylimmän tuomioistuimen veroasiantuntemus on elintärkeää oikeusturvalle

  Tuomareiden osaaminen ja tasapainoinen erikoistuminen tekevät tuomioistuimen sisäisen syvällisen ja kriittisenkin keskustelun mahdolliseksi. Niitä arvostetaan myös tuomioistuinten ulkopuolella yhteiskunnassa. Tervehdyspuheessaan verotuomareiden kansainvälisen järjestön IATJ:n 8. yleiskokouksessa korkeimmassa hallinto-oikeudessa 6.10.2017 korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Vihervuori korosti vero-oikeuden eri osa-alueita hallitsevien tuomareiden ammatillisen osaamisen tarpeellisuutta etenkin ylimmissä veroasioita käsittelevissä tuomioistuimissa. -Viime vuosina meillä Suomessa kylläkin on kapeista yhtenäistämisnäkökulmista […]

Posted in Korkein hallinto-oikeus (KHO) | Comments Off on KHO: Ylimmän tuomioistuimen veroasiantuntemus on elintärkeää oikeusturvalle

KHO: Islamista kristinuskoon kääntyneiden turvapaikanhakijoiden uusi turvapaikkaperuste edellyttää huolellista selvittämistä

Monet Iranista, Irakista ja Afganistanista tulleet islaminuskoiset turvapaikanhakijat ovat turvapaikkahakemuksen käsittelyn edetessä perustelleet kansainvälisen suojelun tarvetta Suomessa tapahtuneella kristinuskoon kääntymisellä. Maahanmuuttovirasto ja hallinto-oikeudet joutuvat tällöin huolellisesti arvioimaan heidän muuttunutta tilannettaan.  Korkein hallinto-oikeus (KHO) on alkaneen vuoden aikana antanut tapauksista useita päätöksiä, joiden taustalla on muun ohella Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen palautuskieltoa koskeva oikeuskäytäntö. KHO on tänään antanut […]

Posted in Korkein hallinto-oikeus (KHO) | Comments Off on KHO: Islamista kristinuskoon kääntyneiden turvapaikanhakijoiden uusi turvapaikkaperuste edellyttää huolellista selvittämistä

Korkein hallinto-oikeus: KHO:n vuosikertomus 2016 on julkaistu

Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikertomus sisältää tiiviin katsauksen vuoden 2016 oikeudellisesti merkittävimpiin ja eniten julkisuutta saaneisiin asioihin. Tänään julkaistussa vuosikertomuksessa taustoitetaan muun ohella eurooppalaisten tuomioistuinten oikeuskäytäntö osana korkeimman hallinto-oikeuden ulkomaalaisasioiden käsittelyä. Lisäksi vuosikertomuksessa tarkastellaan korkeimman hallinto-oikeuden vuoden 2016 lopussa annettua laajaa kilpailuoikeudellista ratkaisua, joka koski Valion määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä. Vuosikertomuksessa paneudutaan myös tuulivoimaan liittyvien valitusasioiden käsittelyyn ja […]

Posted in Korkein hallinto-oikeus (KHO) | Comments Off on Korkein hallinto-oikeus: KHO:n vuosikertomus 2016 on julkaistu

KHO ratkaisi ennätysmäärän asioita vuoden 2016 aikana

Vuosi 2016 oli korkeimmalle hallinto-oikeudelle historiallinen monessakin mielessä. Saapuneiden asioiden määrä kasvoi 11 prosenttia ja ratkaistujen asioiden määrä nousi kolmanneksella edellisvuodesta. Muutoksenhakuasian käsittely kesti viime vuonna keskimäärin 10 kuukautta, kun tavoiteaika oli 12 kuukautta. Ulkomaalaisasioissa käsittelyajat lyhenivät kahdella kuukaudella. Viime vuonna muutoksenhakuasioita tuli yhteensä 4 773 (vuonna 2015: 4 319). Vuoden 2016 aikana korkeimmassa hallinto-oikeudessa […]

Posted in Korkein hallinto-oikeus (KHO) | Comments Off on KHO ratkaisi ennätysmäärän asioita vuoden 2016 aikana

Turvapaikkavalitusten määrä lähes kaksinkertaistunut korkeimmassa hallinto-oikeudessa – kasvuun varauduttu

Kuva: Korkein hallinto-oikeus Korkein hallinto-oikeus on varautunut turvapaikka-asioissa hallinto-oikeuden päätöksistä tehtävien valitusten määrän nopeaan kasvuun. Syyskuun loppuun mennessä KHO:een oli jätetty yhteensä 504 turvapaikkapäätöstä koskevaa valituslupahakemusta, kun viime vuoden vastaavana aikana määrä oli 258. Valituslupahakemusten määrän arvioidaan loppuvuotta kohden entisestään kasvavan. Turvapaikka-asioiden ohella myös muita ulkomaalaisasioita, kuten perhesideperusteisia oleskelulupia, koskevien valituslupahakemusten määrä on kasvanut viime […]

Posted in Korkein hallinto-oikeus (KHO) | Comments Off on Turvapaikkavalitusten määrä lähes kaksinkertaistunut korkeimmassa hallinto-oikeudessa – kasvuun varauduttu

KHO:n presidentti Vihervuori: Sote- ja maakuntauudistukset heijastuvat aikanaan hallintotuomioistuinten työhön

Sote- ja maakuntauudistukset merkitsevät Suomen itsenäisyyden ajan syvintä julkishallinnon ja julkisen vallan puitteiden ja rakenteiden muutosta. Tällä hetkellä näyttää siltä, että nämä muutokset tulevat tapahtumaan perustuslakia muuttamatta. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran syyspäivässä Helsingissä puhuneen korkeimman hallinto-oikeuden presidentin Pekka Vihervuoren mukaan optimaalisessa tilanteessa olisi edetty toisin. Valtiosäännössä olisi ensin säädetty uusien maakuntien itsehallinnollisesta asemasta ja suhteesta valtioon […]

Posted in Korkein hallinto-oikeus (KHO) | Comments Off on KHO:n presidentti Vihervuori: Sote- ja maakuntauudistukset heijastuvat aikanaan hallintotuomioistuinten työhön

KHO ratkaisi alkuvuonna lähes 800 asiaa enemmän kuin edellisvuonna

Korkein hallinto-oikeus (KHO) ratkaisi tammi-kesäkuussa 2686 asiaa, mikä on 41 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Kesäkuun lopussa KHO:ssa oli vireillä 3438 asiaa eli kymmenen prosenttia vähemmän kuin viime vuoden kesäkuun lopussa, vaikka KHO:een tulevien asioiden määrä on kasvanut. – Olemme palkanneet tänä vuonna nelisenkymmentä uutta tuomaria, esittelijää ja valmistelijaa vahvistamaan lainkäyttöresursseja. Lisäksi ulkomaalaisasiat […]

Posted in Korkein hallinto-oikeus (KHO) | Comments Off on KHO ratkaisi alkuvuonna lähes 800 asiaa enemmän kuin edellisvuonna