OIKEUSMEDIA

Oikeusmaailman uutiset

Hallintovaliokunta

Hallintovaliokunnalta yksimielinen mietintö tiedustelulainsäädännöstä

Hallintovaliokunnan mietintö tiedustelulainsäädännöstä on valmistunut (HaVM 36/2018 vp). Perustuslakivaliokunnan lausunnosta PeVL 75/2018 vp ilmenee, että hallintovaliokunnan mietintöön HaVM 30/2018 vp sisältyvät lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Näin ollen valiokunnan aiempi mietintö ei ole perustuslain vastainen. Hallintovaliokunta on tehnyt yksimielisessä uudessa mietinnössään perustuslakivaliokunnan esittämät täsmennykset. Mietintö löytyy tästä: https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/HaVM+36/2018

Posted in Hallintovaliokunta | Comments Off on Hallintovaliokunnalta yksimielinen mietintö tiedustelulainsäädännöstä