OIKEUSMEDIA

Oikeusmaailman uutiset

March, 2020

Apulaistietosuojavaltuutettu määräsi perintätoimiston poistamaan vanhat henkilötiedot, joiden säilyttämistä kirjanpitolaki ei edellytä

Apulaistietosuojavaltuutettu on antanut Intrum Oy:lle määräyksen poistaa rekisteröidyn pyynnöstä tämän henkilötiedot, jotka liittyvät yli viisi vuotta sitten päättyneisiin perintätoimiin ja joiden säilyttäminen ei perustu kirjanpitolainsäädäntöön. Rekisteröity oli pyytänyt ensin pääsyä itseään koskeviin, perintätoimiston hallussa oleviin tietoihin ja myöhemmin esittänyt lisäksi pyynnön saada tietonsa poistetuksi. Perintätoimisto oli kieltäytynyt poistopyynnöstä vedoten kirjanpitolakiin. Tietosuojavaltuutetun toimistolle antamassaan selvityksessä perintätoimisto […]

Posted in Yleiset Uutiset | Comments Off on Apulaistietosuojavaltuutettu määräsi perintätoimiston poistamaan vanhat henkilötiedot, joiden säilyttämistä kirjanpitolaki ei edellytä

Erävalvontaraportti: Joka kymmenes rikkoi lakia luonnossa

Metsähallituksen erävalvonta tarkasti viime vuonna 8 700 maastossa liikkujaa. Joka kymmenes oli liikkeellä ilman harrastukseen tarvittavaa lupaa tai ei noudattanut lainsäädäntöä. Tavallisimmin rikkeihin syyllistyvät kalastajat, selviää Metsähallituksen erävalvontaraportista. Tarkastetuista kalastajista 84 prosenttia kalasti täysin luvallisesti ja lain kirjaimen mukaan. Tyypillisiä rikkeitä olivat sen sijaan pyydysten puutteellinen merkintä ja kalastonhoitomaksun laiminlyönti. Metsästäjillä luvat olivat paremmin hallussa, kuten […]

Posted in Yleiset Uutiset | Comments Off on Erävalvontaraportti: Joka kymmenes rikkoi lakia luonnossa

Asianajotoimisto Urtti & Toiviainen: Valmiuslain käyttöönotosta koronapandemian seurauksena

Asianajotoimisto Urtti Toiviainen Oy:n Johanna Toiviainen. Kuva: Mikko Kuparinen/Presser Oy Maailmanlaajuisen COVID-19 pandemian vuoksi on Suomessa ajauduttu historiallisesti merkittävään tilanteeseen, kun valtioneuvosto on yhdessä Suomen tasavallan presidentin kanssa 16.3.2020 todennut viruksen aiheuttaman uhan ajaneen Suomen poikkeusoloihin. Valmiuslain (29.12.2011/1552) käyttöönottamiseksi on edellytetty valtioneuvoston ja tasavallan presidentin yhteistä päätöstä ja se astuu voimaan heti päätöksen jälkeen. Tämän […]

Posted in Yleiset Uutiset | Comments Off on Asianajotoimisto Urtti & Toiviainen: Valmiuslain käyttöönotosta koronapandemian seurauksena

Tietosuojavaltuutetun toimisto julkaisi vastauksia kysymyksiin koronaviruksesta ja tietosuojasta

Tietosuojavaltuutetun toimisto on koonnut verkkosivuilleen vastauksia yleisimpiin kysymyksiin tietosuojasta ja koronavirustilanteesta. Kysymykset koskevat muun muassa koronavirustilastojen esittämistä, terveystiedon määritelmää ja työnantajan vaitiolovelvollisuutta. Kysymyksiä ja vastauksia päivitetään myöhemmin tarpeen mukaan. Tietosuojavaltuutetulta on kysytty muun muassa sitä, estääkö tietosuojalainsäädäntö koronavirustilastojen kertomisen. Jos tiedot ovat anonyymeja, niiden käsittelyyn ja julkaisemiseen ei sovelleta tietosuojalainsäädäntöä. Anonyymit tiedot ovat tietoja, joista […]

Posted in Yleiset Uutiset | Comments Off on Tietosuojavaltuutetun toimisto julkaisi vastauksia kysymyksiin koronaviruksesta ja tietosuojasta

Peitellystä osingosta uusi Verohallinnon ohje ja KHO:n ratkaisu

Verohallinto julkaisi 10.3. päivitetyn ohjeen peitellyn osingon verotukseen. Osin ohje vanheni jo heti syntyessään, koska korkein hallinto-oikeus antoi hieman ennen eli 5.3. peitellyn osingon verotuksesta ratkaisun, jota ei ole käsitelty tuossa ohjeessa. Tulolähdejaon poistuminen Syy Verohallinnon ohjeen päivitykseen on osakeyhtiöiden ja eräiden muiden yhteisöjen tulolähdejaon poistuminen, joka toteutuu vuodelta 2020 toimitettavasta verotuksesta lähtien. Tulolähdejaon poistuminen […]

Posted in Verotus | Comments Off on Peitellystä osingosta uusi Verohallinnon ohje ja KHO:n ratkaisu

:COVID-19 Aluehallintovirastot määräävät oppilaitokset suljettavaksi ja kieltävät yli 10 hengen yleisötilaisuudet

Aluehallintovirastot ovat 17.3.2020 antaneet määräykset, joiden mukaan oppilaitokset suljetaan ja yli 10 hengen yleiset kokoukset ja yleisötilaisuudet kielletään. Toimenpiteiden tarkoitus on uuden koronaviruksen aiheuttaman epidemian rajoittaminen. Määräykset ovat voimassa 18.3.-13.4.2020 välisen ajan ja korvaavat 13.3.2020 annetut määräykset. Aluehallintovirastot määräävät, että koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus […]

Posted in Uncategorized | Comments Off on :COVID-19 Aluehallintovirastot määräävät oppilaitokset suljettavaksi ja kieltävät yli 10 hengen yleisötilaisuudet

Oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamisesta selvitys

Oikeusministeriö on asettanut selvityshenkilön selvittämään oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamista. Selvityksen laatii varatuomari Juhani Jokinen. Hankkeen tavoitteena on selvittää aiempaa tarkemmin valtakunnallisen oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamista. Edellisen kerran oikeusministeriö selvitti viraston perustamista vuonna 2017. Viraston toiminnan periaatteita ja organisointimalleja on kuitenkin tarpeen arvioida nyt tarkemmin. Lisäksi talous- ja velkaneuvonta on tullut oikeusaputoimistojen tehtäviksi aiemman selvityksen jälkeen. […]

Posted in Oikeusministeriö | Comments Off on Oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamisesta selvitys

:Tietosuojavaltuutettu: Tietosuoja ja koronaviruksen leviämisen hillitseminen

Lainsäädäntö ei estä kansanterveyteen liittyviä toimia ja tarttuvien tautien ehkäisemistä, mutta lainsäädäntö on huomioitava henkilötietojen käsittelyssä. Julkiset ja yksityiset organisaatiot ovat ryhtyneet toimenpiteisiin koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi ja vaikutusten lieventämiseksi. Osaan toimenpiteistä voi liittyä henkilötietojen käsittelyä. Suomessa on voimassa lainsäädäntöä, joka mahdollistaa henkilötietojen käsittelyn tarttuvien ja vakavien tautien hoitamiseksi ja ehkäisemiseksi. Henkilötietoja voidaan siis käsitellä koronaviruksen […]

Posted in Yleiset Uutiset | Comments Off on :Tietosuojavaltuutettu: Tietosuoja ja koronaviruksen leviämisen hillitseminen

”Rikoksia tehneen lapsen yksityisyyttä on kunnioitettava”: lapsiasiavaltuutettu esittää muutoksia lainsäädäntöön ja Journalistin ohjeisiin

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen. Kuvaaja: Hanna-Kaisa Hämäläinen Lapsiasiavaltuutettu esittää oikeudenkäynnin julkisuutta koskevaa sääntelyä muutettavaksi siten, että alaikäisen henkilöllisyys voitaisiin määrätä salassa pidettäväksi. Salassapidon tulisi jatkua myös täysi-ikäisyyden jälkeen. Kiireellisenä toimenpiteenä lapsiasiavaltuutettu esittää, että Journalistin ohjeissa kielletään alaikäisten henkilöllisyyden paljastaminen kaikissa tilanteissa, joissa lapsi on rikoksesta syytettynä tai tuomittuna. Esityksen taustalla YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentti Lapsen oikeuksien […]

Posted in Lapsiasiavaltuutettu | Comments Off on ”Rikoksia tehneen lapsen yksityisyyttä on kunnioitettava”: lapsiasiavaltuutettu esittää muutoksia lainsäädäntöön ja Journalistin ohjeisiin

YHTEYSTIEDOT:

Victoria Media / Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 0405563129
email: oikeusmedia(@)victoriamedia.fi
Gmail: oikeusmedia(@)gmail.com

OIKEUSMEDIA SOMESSA!!