OIKEUSMEDIA

Oikeusmaailman uutiset

January, 2020

Vakavimpien kansainvälisten rikosten uhrit esitetään kansainvälisessä oikeudessa usein voimattomina

Kuva: Sang Hyun Cho, Pixabay. Uhrius nähdään tyypillisesti puolustuskyvyttömyytenä ja passiivisuutena. Uhrien asema on kuitenkin monimuotoisempi. Kansainvälistä oikeutta voitaisiin kehittää huomioimalla uhriuden vaihtoehtoiset identiteetit nykyistä paremmin, tuore väitöstutkimus osoittaa. Nadia Valentina Tapia Navarron väitöstutkimuksen mukaan kaikkein vakavimpien kansainvälisten rikosten uhrit esitetään kansainvälisessä oikeudessa usein voimattomina, passiivisina, puolustuskyvyttöminä ja alistuvina. Vakavimpia kansainvälisiä rikoksia ovat sotarikokset, joukkotuhonta sekä […]

Posted in Väitös | Comments Off on Vakavimpien kansainvälisten rikosten uhrit esitetään kansainvälisessä oikeudessa usein voimattomina

Varsinais-Suomen sovittelutoimistossa juttumäärät kasvussa – lisää vapaaehtoisia haussa

Sovittelu tarjoaa lakisääteisen mahdollisuuden rikosten ja riitojen aiheuttamien ristiriitojen selvittämiseksi. Varsinais-Suomen sovittelutoimistossa sovittelualoitteiden määrä on ollut viime vuosina kasvussa. Vuonna 2019 sovitteluun saapui yli 1200 aloitetta (vuonna 2016 vielä noin 700). Suurin osa tapauksista tulee viranomaisten, erityisesti poliisin lähettämänä.  Varsinais-Suomen sovittelutoimisto hakeekin lisää vapaaehtoisia sovittelijoita maaliskuussa alkavaan peruskoulutukseen. Sovittelussa luodaan puheyhteys rikoksen tai riidan osapuolten välille […]

Posted in Varsinais-Suomen sovittelutoimisto | Comments Off on Varsinais-Suomen sovittelutoimistossa juttumäärät kasvussa – lisää vapaaehtoisia haussa

Oikeusasiamiehelle ennätysmäärä kanteluja vuonna 2019

Eduskunnan oikeusasiamiehelle tuli vuonna 2019 ennätykselliset 6265 kantelua, mikä on lähes 700 kantelua enemmän kuin vuonna 2018 (5591 kantelua). Asiamäärät nousivat kaikilla hallinnonaloilla. Suurimmat kantelumäärät kohdistuivat sosiaalihuoltoon (1112), poliisiin (748) ja terveyteen (697). Lisäksi ulkomaalais- ja ulosottoasiat ovat nousussa. Vuonna 2019 saapui 200 ulosottoon liittyvää kantelua ja 161 ulkomaalaisasioihin liittyvää kantelua. Oikeusasiamies ratkaisi 6057 (5410) […]

Posted in Oikeusasiamies | Comments Off on Oikeusasiamiehelle ennätysmäärä kanteluja vuonna 2019

Esitysluonnos: Yksittäisen terroristin rahoittaminen rangaistavaksi

Oikeusministeriössä on valmisteltu hallituksen esityksen luonnos, jolla täydennettäisiin ja muutettaisiin terrorismin rahoittamista koskevaa lainsäädäntöä. Uutena rikoksena säädettäisiin rangaistavaksi yksittäisen terroristin rahoittaminen. Terroristiryhmän rahoittamisen rangaistusasteikkoa ankaroitettaisiin niin, että teosta voitaisiin tuomita vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään kuusi vuotta. Nykyisin terroristiryhmän rahoittamisesta voidaan tuomita sakkoa tai enintään kolme vuotta vankeutta. Lainsäädännön täydentäminen on tarpeen kansainvälisten suositusten […]

Posted in Oikeusministeriö | Comments Off on Esitysluonnos: Yksittäisen terroristin rahoittaminen rangaistavaksi

Tuomariliitto peräänkuuluttaa resurssien lisäksi yhteistyötä

Tuomariliitto jakaa Suomen Asianajajaliiton huolen oikeudenkäyntien pitkittymisestä ja oikeudenkäyntikulujen kasvamisesta viitaten Asianajajapäivässä 17.1.2020 nousseeseen keskusteluun oikeudenhoidon erinäisistä uudistamistarpeista. Tuomariliiton näkemyksen mukaan oikeudenkäynnin pitkittymisen keskeisenä syynä on rikosprosessissa mukana olevien poliisien, syyttäjien ja tuomioistuinten riittämättömät resurssit käsiteltävään juttumäärään nähden. Riita-asioiden viipymisen syynä on keskeisesti tuomioistuinten ruuhkautuminen, mikä on myös seurausta puutteellisista resursseista. Tuomariliitto korostaa, että kysymys on kaikkien toimijoiden yhteisestä ja […]

Posted in Tuomariliitto | Comments Off on Tuomariliitto peräänkuuluttaa resurssien lisäksi yhteistyötä

YHTEYSTIEDOT:

Victoria Media / Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 0405563129
email: oikeusmedia(@)victoriamedia.fi
Gmail: oikeusmedia(@)gmail.com

OIKEUSMEDIA SOMESSA!!