OIKEUSMEDIA

Oikeusmaailman uutiset

Hallintovaliokunnalta yksimielinen mietintö tiedustelulainsäädännöstä

judge-gavel-1461998319Ikf

Hallintovaliokunnan mietintö tiedustelulainsäädännöstä on valmistunut (HaVM 36/2018 vp).

Perustuslakivaliokunnan lausunnosta PeVL 75/2018 vp ilmenee, että hallintovaliokunnan mietintöön HaVM 30/2018 vp sisältyvät lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Näin ollen valiokunnan aiempi mietintö ei ole perustuslain vastainen. Hallintovaliokunta on tehnyt yksimielisessä uudessa mietinnössään perustuslakivaliokunnan esittämät täsmennykset.

Mietintö löytyy tästä: https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/HaVM+36/2018

YHTEYSTIEDOT:

Victoria Media / Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 0405563129
email: oikeusmedia(@)victoriamedia.fi
Gmail: oikeusmedia(@)gmail.com

OIKEUSMEDIA SOMESSA!!