OIKEUSMEDIA

Oikeusmaailman uutiset

Oikeusprosessien keventämistä koskevat lainmuutokset voimaan vuoden 2019 alusta

judge-gavel-1461998098Mmo

Oikeudenkäyntimenettelyjä yleisissä tuomioistuimissa kevennetään. Vuoden 2019 alusta alkaen tuomioistuinten käsittelyaikoja lyhennetään muun muassa joustavoittamalla ratkaisukokoonpanoja koskevia säännöksiä. Videoyhteyden käyttöä lisätään, mikä tehostaa tuomioistuinten työtä sekä vähentää oikeudenkäyntien osapuolten matkustusta ja siten myös oikeudenkäyntien kustannuksia.

Rikosasia voidaan käräjäoikeudessa ensi vuoden alusta alkaen käsitellä yhden tuomarin istunnossa, jos syytteessä tarkoitetusta teosta voidaan tuomita enintään neljä vuotta vankeutta. Nykyisin yhden tuomarin kokoonpanossa käsitellä enintään kahden vuoden vankeudella rangaistavat rikokset.

Uudeksi vaihtoehdoksi käräjäoikeuteen tulee kahden tuomarin kokoonpano. Yhden tuomarin kokoonpanoa voidaan sekä rikos- että riita-asiassa vahventaa yhdellä lainoppineella jäsenellä, jos se asian laadun, laajuuden tai muun erityisen syyn vuoksi on perusteltua.

Sakon täytäntöönpanosta annettu laki muuttuu siten, että sakon maksamiseen voi vuoden 2019 alusta alkaen saada maksuaikaa vielä muuntorangaistuksen tuomitsemisen jälkeenkin. Samalla mahdollisuudesta saada maksuaikaa muuntorangaistusasian tuomioistuinkäsittelyn aikana luovutaan. Myös muuntorangaistusasian käsittelyssä voidaan käyttää videoyhteyttä.

Lainmuutosten voimaantulo vahvistetaan presidentin esittelyssä 1.6.2018.

YHTEYSTIEDOT:

Victoria Media / Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 0405563129
email: oikeusmedia(@)victoriamedia.fi
Gmail: oikeusmedia(@)gmail.com

OIKEUSMEDIA SOMESSA!!