OIKEUSMEDIA

Oikeusmaailman uutiset

September, 2016

Syyttäjille ohje tehtävien etusijajärjestyksestä

Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen Valtakunnansyyttäjä on antanut syyttäjille ohjeen syyttäjän tehtävien asettamisesta niiden kiireellisyyteen perustuvaan etusijajärjestykseen. Uudistetun ohjeen tavoitteena on edistää syyttäjäntoiminnan yhdenmukaisuutta ja lyhentää kiireellisten asioiden rikosoikeudenkäyntien kokonaiskestoa. Valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen mukaan ihmisten yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi myös yhdenmukainen kiireellisyysarviointi on tarpeen. ”Nykyisin lähes kaikilla syyttäjillä on useita kiireellisiä asioita ratkaistavanaan yhtä aikaa. Ne on asetettava […]

Posted in Valtakunnansyyttäjänvirasto | Comments Off on Syyttäjille ohje tehtävien etusijajärjestyksestä

Merivoimien esikunta isännöi merioikeuden konferenssia lokakuussa

Kuva: Puolustusvoimat 4.-6.10.206 järjestetään Turussa Merivoimien esikunnassa kansainvälinen operatiivisen merioikeuden konferenssi yhteistyössä Suomen Merivoimien ja NATO:n alaisen “Centre of Excellence for Operations in Confined and Shallow Waters” (COE CSW) kanssa. Osallistujia tulee ympäri maailmaa. Konferenssissa käsitellään aiheita, jotka koskevat meriturvallisuutta niin operatiivisesta kuin yleisestäkin näkökulmasta. Tämänvuotinen konferenssin teema ”Inter mundus-From cold ice to hot sands” sisältää […]

Posted in Yleiset Uutiset | Comments Off on Merivoimien esikunta isännöi merioikeuden konferenssia lokakuussa

:VÄITÖS: Riidanratkaisu ja teknologia: mikä on tuomioistuinten tulevaisuus?

OTM, VT Riikka Koulu Perinteisesti valtiolliset tuomioistuimet ovat ratkaisseet yksityisten henkilöiden väliset riidat ja ovat kontrolloineet tuomioiden täytäntöönpanoa. Kuitenkin rajat ylittävän verkkokaupan voimakas kasvu ja kansainvälistyminen ovat muuttamassa tilannetta. Verkkokaupassa syntyvien riitojen ratkaisuun on kehitetty täysin uusia, yksityisiä riidanratkaisutapoja ja uuden informaatio- ja viestintäteknologian myötä myös täytäntöönpano on mahdollista ulkoistaa valtiollisten tuomioistuimisten ulkopuolelle. Julkisen vallan […]

Posted in Väitös | Comments Off on :VÄITÖS: Riidanratkaisu ja teknologia: mikä on tuomioistuinten tulevaisuus?

Lakimiesliitto: Ensimmäinen Oikeus ja kohtuus -palkinto Harri Hietalalle

Oikeus ja kohtuus -palkittu Harri Hietala Suomen Lakimiesliitto on myöntänyt ensimmäisen Oikeus ja kohtuus -palkinnon Harri Hietalalle. Pitkän uran työlainsäädännön ja työmarkkinatoiminnan parissa tehnyt Hietala on ollut kehittämässä työoikeuden tasoa ja tunnettavuutta, ja siten edistänyt oikeusvaltioperiaatteiden toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa. Hietalan ansiot kollektiivisessa sopimustoiminnassa ovat merkittävät. Hänet tunnetaan sovintohakuisena ja järkevänä juristina sekä neuvottelijana. Hietalan toimínnan merkitys kollektiivisen […]

Posted in Suomen Lakimiesliitto | Comments Off on Lakimiesliitto: Ensimmäinen Oikeus ja kohtuus -palkinto Harri Hietalalle

:VÄITÖS: Onko valtion omistajaohjaus osakeyhtiölain mukaista?

OTM Patrik Nyström on syntynyt vuonna 1985 Salossa ja kirjoittanut ylioppilaaksi Turun Luostarivuoren lukiosta vuonna 2004. Korkeakoulututkintonsa (OTM) Nyström suoritti Turun yliopistossa vuonna 2011. Osakeyhtiön toiminnan tarkoitus on tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Yrityksen yhteiskuntavastuun ja vastuullisen sijoittamisen juridiset aspektit sivuutetaan yleensä viittaamalla tähän osakeyhtiölain olettamasäännökseen. Lakimies Patrik Nyströmin Turun yliopistossa tarkastettavan väitöstutkimuksen […]

Posted in Oikeustiede, Väitös | Comments Off on :VÄITÖS: Onko valtion omistajaohjaus osakeyhtiölain mukaista?

Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen blogissa: Esitutkintapakosta ei pidä oikopäätä luopua

Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen käsittelee uusimmassa blogikirjoituksessaan Valtioneuvoston selontekoa sisäisestä turvallisuudesta. ”Selonteon yhtenä ratkaisumallina resurssiahdinkoon näyttää olevan hälytystoiminnan rahoittaminen hakemalla tarvittavat säästöt esitutkinnasta. Ovatko hyödyt sen suuruisia, että nykymallilla saavutettu, poikkeuksellisen korkea luottamus poliisiin ja muuhun viranomaistoimintaan kannattaa sen vuoksi riskeerata? Minusta esitutkinnasta ei ole enää varaa eikä oikeutta säästää.”, Nissinen painottaa. Selonteossa […]

Posted in Uncategorized | Comments Off on Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen blogissa: Esitutkintapakosta ei pidä oikopäätä luopua

KHO:n presidentti Vihervuori: Sote- ja maakuntauudistukset heijastuvat aikanaan hallintotuomioistuinten työhön

Sote- ja maakuntauudistukset merkitsevät Suomen itsenäisyyden ajan syvintä julkishallinnon ja julkisen vallan puitteiden ja rakenteiden muutosta. Tällä hetkellä näyttää siltä, että nämä muutokset tulevat tapahtumaan perustuslakia muuttamatta. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran syyspäivässä Helsingissä puhuneen korkeimman hallinto-oikeuden presidentin Pekka Vihervuoren mukaan optimaalisessa tilanteessa olisi edetty toisin. Valtiosäännössä olisi ensin säädetty uusien maakuntien itsehallinnollisesta asemasta ja suhteesta valtioon […]

Posted in Korkein hallinto-oikeus (KHO) | Comments Off on KHO:n presidentti Vihervuori: Sote- ja maakuntauudistukset heijastuvat aikanaan hallintotuomioistuinten työhön

YHTEYSTIEDOT:

Victoria Media / Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 0405563129
email: oikeusmedia(@)victoriamedia.fi
Gmail: oikeusmedia(@)gmail.com

OIKEUSMEDIA SOMESSA!!